PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Management udržitelnosti - CZV241002
Anglický název: Sustainability management
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 88 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Trecáková Tatiana Ing. et Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Anotace -
Náplň kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management je zaměřená jak na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti a souvislosti udržitelného podnikání.
Poslední úprava: Krátká Jana (15.03.2023)
Výstupy studia předmětu -

Cílem kurzu je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací. Kurz je koncipován v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných programem OSN rozvoje na následujících 15 let. Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém.

Poslední úprava: Krátká Jana (15.03.2023)
Literatura -

D: Toivanen, R.: Situating Sustainability, Helsinki University Press, 2021

D: Mulligan, M.: Introduction to Sustainability, RMIT University Australia, 2017

D: J. Zink, K.: Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management, Physica-Verlag; 2008

D: Hitchcock, D.: Business Guide to Sustainability, 2015

Poslední úprava: Krátká Jana (15.03.2023)
Studijní opory -

Studijní materiály na intranetových stránkách ústavu

Poslední úprava: Krátká Jana (15.03.2023)
Sylabus -

1. Blok: Úvod do udržitelnosti, Politiky, nástroje a strategie

2. Blok: Strategická komunikace, PR, greenwashing

3. Blok: Exkurze, vlastní projekty účastníků kurzu

4. Blok: SDG 1 Konec chudoby, SDG 2 Konec hladu

5. Blok: SDG 3 Zdraví a kvalitní život, SDG 4 Kvalitní vzdělávání, SDG 5 Rovnost mužů a žen

6. Blok: SDG 6 Pitná voda, kanalizace, SDG 7 Dostupné a čisté energie

7. Blok: SDG 8 Důstojná práce a ekonomický růst, SDG 9 Průmysl, inovace a infrastruktura

8. Blok: SDG 10 Méně nerovnosti, SDG 11 Udržitelná města a obce, SDG 12 Odpovědná výroba a spotřeba

9. Blok: SDG 13 Klimatická opatření, SDG 14 Život ve vodě, SDG 15 Život na souši

10. Blok: SDG 16 Mír, spravedlivost a silné instituce, SDG 17 Partnerství ke splnění cílů

11. Blok: Prezentace projektů účastníků kurzu

Poslední blok kurzu je věnován prezentaci skupinových projektů účastníků kurzu na téma z oblasti udržitelnosti před hodnotící komisí ve složení jak akademických pracovníků, tak expertů z praxe.

Poslední úprava: Krátká Jana (15.03.2023)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Krátká Jana (15.03.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

zkouška a zpracování projektu

Poslední úprava: Krátká Jana (15.03.2023)
 
VŠCHT Praha