PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina B1 – 56S - CZV837043
Anglický název: English B1 – 56S
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Mc Donnell David Carroll
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)
Výuka se zaměřuje na všechny čtyři jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) důraz je kladen na morfologii i syntax (přít., min. a bud. časy, předpřítomný čas, pořádek slov ve větě, vedlejší věty, spojovací výrazy apod.) a na jejich důkladné procvičení v praktickém mluveném jazyce. Cílem integrované fonetiky je praktické procvičování výslovnosti, intonace a rytmu, vedoucí k celkovému zdokonalování zvukové stránky ústního projevu, k pochopení souvislostí mezi psanou a mluvenou stránkou jazyka a uvědomění si rozdílu mezi ČJ a AJ. Převažující komunikativní metoda směřuje k získání komplexní dovednosti (souboru jazykových znalostí, zkušeností a schopností) komunikovat v angličtině o praktických tématech pracovního a osobního života. Výběr hlavních témat vychází z témat ve zvolené učebnici odpovídající jazykové úrovně.
Literatura
Poslední úprava: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)

English Grammar in Use

English Vocabulary in Use

Discussions A-Z

New English File Intermediate

Easy Readers Collection

ELS Library online

 
VŠCHT Praha