PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Měřící techniky v elektrochemii - D105008
Anglický název: Electrochemical Experimental Techniques
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mareček Vladimír prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: AP105003, P105003
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (17.09.2014)
Tématem přednášek je popis vybraných experimentálních elektrochemických technik se zaměřením na použité experimentální uspořádání. Jednotlivé metody jsou diskutovány z hlediska pochopení jejich podstaty a následného využití v laboratorní a technické praxi. U posluchačů je předpokládána znalost základů fyzikální chemie, hlavně z oblasti termodynamiky a kinetiky elektrodových dějů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (17.09.2014)

Studenti budou umět

 • navrhnout náhradní schéma zkoumaného elektrochemického systému
 • navrhnout vhodné experimentální uspořádání pro řešení daného problému
 • vyhodnotit výsledky uskutečněných experimentů
 • diskutovat o základních elektroanalytických technikách a metodách

Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (25.04.2014)

Z: W.J. Moore, Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979 (nebo jiná učebnice Fyzikální chemie)

Z: D.D. Macdonald, Transient Techniques in Electrochemistry, Plenum Press, New York, 1977

Z: A.J. Bard and L.R. Faulkner, Electrochemical Methods, John Wiley, New York, 1980

D: J. Dvořák, J Koryta, V. Boháčová, Elektrochemie, Academia, Praha 1975

D: Kolektiv autorů, Analogové a hybridní počítače, SNTL, Praha 1971

D: materiály z přednášek

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (17.09.2014)

1.Úvod do problematiky

 • definice potenciálu
 • polarizované a nepolarizované elektrody
 • statické a dynamické metody
 • stacionární a rovnovážné stavy

2.Elektrolytická nádobka

 • náhradní elektrické schéma, význam jednotlivých komponent
 • parazitní prvky
 • homogenní a nehomogenní polarizace
 • návrh nádobky
 • mikroelektrody

3.Potenciostat a galvanostat

 • princip funkce, blokové schéma
 • operační zesilovače, základní zapojení
 • kompenzace ohmického spádu v elektrolytu

4.Impedanční spektroskopie

 • komplexní čísla, zobrazení
 • impedance R, C, L
 • modelování jednoduchých obvodů R, C, L
 • analýza impedančního spektra elektrolytické nádobky, požadavky na systém

5.Cyklická voltametrie

 • stacionární a nestacionární systémy
 • polarografie
 • reversibilní a quasi-reversibilní systémy, tvar voltametrické křivky
 • vliv předřadné a následné reakce na tvar voltametrické křivky

6.Analýza elektrochemického šumu

 • princip metody, možnosti využití

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha