PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů - D105009
Anglický název: Theory and Technology of Pigments and Powder Materials Production
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Šulcová Petra prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP105004, P105004
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)
Předmět popisuje metody přípravy pigmentů a práškových materiálů srážením a reakcemi v tuhé fázi, problematiku práškových polykrystalických látek jako surovin při syntéze pigmentů. Uvádí přehled, rozdělení a oblasti použití anorganických pigmentů, výrobu základních a speciálních anorganických pigmentů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Studenti budou umět

  • popsat způsoby výroby práškových materiálů a pigmentů
  • navrhnout vhodné suroviny pro jejich výrobu; získají přehled o současné výrobě anorganických pigmentů, jejich vlastnostech a použití pro aplikace.
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Z: Šulcová P.: Vlastnosti anorganických pigmentů a metody jejich hodnocení, Univerzita Pardubice 2008.

Z: Tilley R.: Colour and the optical properties of materials, Wiley-VCH, Weinheim, 2000.

Z: Lhotka M., Šulcová P., Bělina P., Paidar M., Híveš J., Dohnalová Ž.: Úvod do anorganické technologie, VŠCHT Praha 2012.

Z: Kizlink J.: Technologie chemických látek, VUTIUM Brno 2005.

Z: Kratochvíl B.: Chemie a fyzika pevných látek, VŠCHT Praha 1994.

Z: G. Buxbaum: Industrial Inorganic Pigments, 2005, Wiley-VCH, Weiheim.

D: Oyarzún J.M.: Pigment processing, Vincentz Verlag, Hannover, 2000.

D: Büchner W., Schliebs R., Winter G., Büchel K. H.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha 1991.

D: Schubert U., Hüsing N.: Synthesis of Inorganic Materials, 2005, Wiley-VCH, Weiheim.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

1. Úvod do fyzikálně-chemických, strukturních a chemických vlastností práškových materiálů.

2. Metody přípravy práškových materiálů (difúze v práškových materiálech).

3. Metody srážení málo rozpustných solí.

4. Příprava reakcemi v tuhé fázi, význam reaktivity surovin.

5. Problematika práškových polykrystalických látek jako surovin při přípravě práškových materiálů.

6. Přehled anorganických pigmentů (rozdělení, vlastnosti, použití). Plniva.

7. Základní bílé pigmenty (TiO2, ZnO, ZnS, ZnSBaSO4).

8. Základní barevné pigmenty (rozdělení, výroba).

9. Černé pigmenty.

10. Rozdělení speciálních anorganických pigmentů (keramické, perleťové a lesklé, luminiscenční).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha