PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané experimentální metody ve výzkumu práškových látek - D105010
Anglický název: The Selected Experimental Methods in the Research of Powder Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Šulcová Petra prof. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)
Předmět uvádí přehled experimentálních metod využívaných k hodnocení fyzikálně-chemických vlastností práškových materiálů: optické vlastnosti, termické chování a stálost, rozdělení velikosti částic práškových materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Studenti budou umět

  • popsat metody, které jsou využívány pro charakterizaci práškových materiálů
  • interpretovat výsledky měření
  • využít získané výsledky pro popis materiálů
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Z: Šulcová P., Beneš L.: Experimentální metody v anorganické technologii, Univerzita Pardubice 2008.

Z: Šulcová P.: Vlastnosti anorganických pigmentů a metody jejich hodnocení, Univerzita Pardubice 2008.

D: Paulik F.: Special trends in thermal analysis, 1995, John Wiley and Sons, Chichester.

D: Rhodes M.: Introduction to Particle Technology, 1998, John Wiley, Chichester.

D: Völz H.G.: Industrial Color testing, 1995, Wiley - VCH, Weinheim.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

1. Přehled experimentálních metod pro hodnocení fyzikálně-chemických vlastností práškových materiálů.

2. Nové trendy ve vývoji experimentálních metod.

3. Subjektivní hodnocení barvy.

4. Objektivní měření barvy barevných vrstev.

5. Krycí schopnost.

6. Fotochemická aktivita pigmentů a metody jejího stanovení.

7. Metody měření a hodnocení velikosti práškových materiálů.

8. Měrný povrch práškových materiálů.

9. Metody termické analýzy (TG, DTA, DSC).

10. Využití metod termické analýzy k hodnocení reaktivity práškových materiálů.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha