PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Zeolity a mikroporézní anorganické materiály: Syntéza, struktura, charakterizace, vlas - D105016
Anglický název: Zeolites and Microporous Inorganic Materials: Synthesis, Structure, Characterization, Properties
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Čejka Jiří prof. Ing. DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se zeolity a molekulovými síty. Hlavní část přednášek je věnována struktuře, syntéze a vlastnostem zeolitů, mesoporézních molekulových sít a organicko-anorganických molekulových sít typu Metal-organic-frameworks. V návaznosti jsou probírány základní experimentální techniky, které slouží k charakterizaci vlastností molekulových sít a k porozumění, k čemu jednotlivé metody můžeme používat. Závěrečná část přednášek je zaměřena na využití zeolitů v adsorpci a katalýze, jak v laboratorním, tak průmyslovém měřítku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (07.07.2014)

Studenti budou umět

  • diskutovat význam a využití zeolitů a mikroporézních materiálů
  • popsat syntézu zeolitů, hlinitokřemičitanů a dalších meso- a mikroporézních materiálů
  • charakterizovat strukturu a krystalinitu mesoporézních materiálů
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Z: materiály z přednášek

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (07.07.2014)

Sylabus předmětu je k dispozici na osobních stránkách externího přednášejícího: http://www.jh-inst.cas.cz/~cejka/.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha