PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aktivní centra od atomů po klastry v nanoporézních matricích a jejich aplikace - D105027
Anglický název: Active sites from atoms to clusters in nanoporous matrices and their application
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dědeček Jiří Mgr. CSc. DSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.11.2015)
Předmět je zaměřen na přípravu a charakterizaci aktivních center (protonů, kationtů, a klastrů) lokalizovaných v nanoporézních matricích na bázi zeolitů (a příbuzných materiálů), mezoporézních molekulových sít a MOF (metal organic frameworks) materiálů a jejich užití v oblasti katalýzy, separace a high-tech aplikací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.11.2015)

Studenti budou umět:

Popsat strukturu mikro- a mezoporézních anorganických matricí a v nich stabilizovaných aktivních center.

Popsat postupy syntézy jednotlivých mikro- a mezoporézních anorganických materiálů, metody jejich modifikace a tvorby aktivních center na atomární úrovni.

Navrhnout postupy charakterizace aktivních center různých struktur lokalizovaných v jednotlivých mikro- a mezoporézních matricích.

Popsat základní typy procesů využívajících aplikaci aktivních center v mikro- a mezoporézních matricích v katalýze, separaci a high-tech aplikacích.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.11.2015)

A.W. Chester, E.G. Derouane: Zeolite Characterization and Catalysis, Springer 2009.

M. Che, J.C. Vedrine: Characterization of Solid Materials and Heterogeneous Catalysis 1, 2, Wiley-VCH2012.

J. Weitkamp, L. Puppe: Catalysis and Zeolites, Springer 1999.

J. Čejka, J. Perez-Pariente, W.J. Roth: Zeolites: from Model Materials to Industrial Catalysts, transwork Research Network, 2008.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.11.2015)

1.Zeolity, zeotypy a jejich amorfní analogy (od struktury systému pórů a k atomární struktuře)

2.Mezoporézní molekulová síta

3.Materiály MOF (metal-organic frameworks)

4.Skletální a mimoskeletální centra v mikro- a mezoporézních anorganických matricích, defekty

5.Syntéza mikro- a mezoporézních anorganických materiálů

6.Modifikace mikro- a mezoporézních anorganických materiálů

7.Metody charakterizace aktivních center (protonů, kationtů, a klastrů) lokalizovaných v matricích a matric.

8.Aplikace matric s aktivními centry v acidobazické katalýze

9.Aplikace matric s aktivními centry v redoxní katalýze

10.Aplikace matric s aktivními centry v sorpci, separaci, skladování plynů a high-tech (senzory, optoelektronika, luminiscence)

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha