PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzika kovů - D106004
Anglický název: Physics of Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lejček Pavel prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: AP106004, P106004
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení vlivu strukturních poruch na chování materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (11.04.2014)

Studenti budou umět:

Studenti porozumí smyslu konkrétních metalurgických procesů a jejich vliv na mechanické vlastnosti kovových materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (11.04.2014)

Z: P. Lejček, P. Novák: Fyzika kovů, CD-ROM (verze 1.03, pdf) ÚKMKI, 2008

D: P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I, SNTL Praha 1984

D: R. Kužel, M. Saxlová, J. Šternberk, Úvod do fyziky kovů II, SNTL Praha 1985

D: G. Gottstein: Physical Foundations of Material Science, Springer, Berlin, 2004.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (04.03.2009)

1. Vnitřní struktury kovů a slitin, krystalické, amorfní a kvazikrystalické materiály.

2. Základy elektronové teorie kovů.

3. Pásová teorie, magnetické a elektrické vlastnosti, koheze.

4. Klasifikace mřížkových poruch, bodové poruchy.

5. Čárové poruchy- dislokace: definice, popis a klasifikace.

6. Čárové poruchy- interakce dislokací s ostatními poruchami krystalové mřížky.

7. Plošné poruchy- hranice zrn: definice, popis a klasifikace.

8. Plošné poruchy- segregace příměsí na hranicích zrn, migrace hranic zrn.

9. Difuze v kovech.

10. Plastická deformace kovů- základní popis.

11. Plastická deformace kovů- křivky zpevnění.

12. Lom.

13. Creep.

14. Zotavení a rekrystalizace.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: TAJ106 (16.04.2014)

ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha