PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Skelné a sklokeramické materiály v lékařství a farmacii - D107007
Anglický název: Glass and Glass-ceramic Materials in Medicine and Pharmacy
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP107004, P107004
Anotace -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (01.04.2014)
Předmět popisuje mechanismy a kinetiku interakce skelných a sklokeramických materiálů s vodnými roztoky a tělními tekutinami. Ukazuje principy tvorby a vývoj pokročilých fyzikálně chemických modelů těchto interakcí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (01.04.2014)

Studenti budou umět:

Popsat základní mechanismy při korozi skel a při interakci skel a sklokeramiky se simulovanými tělními tekutinami

Využít stávající fyzikálně-chemické modely pro popis interakce materiálů s tělním prostředím a s kapalnými lékovými formami

Navrhovat a upravovat kinetické modely interakce materiálů s tělním prostředím

Literatura -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (01.04.2014)

Z: Mann S.: Biomineralization. Principles and Concepts in Bioinorganic Chemistry. Oxford University Press 2001;

Z: Cauley R.A.: Corrosion of Ceramics. Marcel Dekker, Inc. New York 1995;

Z: Helebrant A.: Kinetics of Glass Corrosion. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997);

D: Jones J., Clare A. (eds.): Bio-Glasses: An Introduction. Wiley, 2012

D: Williams D. (ed.): Concise Encyclopedia of Medical and Dental Materials, Pergamon Press, Oxford 1990

Sylabus -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (01.04.2014)

1. Skelné, keramické a sklokeramické materiály pro implantáty

2. Bioinertní materiály

3. Bioaktivní a bioresorbovatelné materiály

4. Skla pro farmaceutické laboratoře a obaly

5. Simulované tělní tekutiny (SBF), složení, příprava,vlastnosti

6. Mechanismy koroze skel

7. Kinetické modely koroze skla

8. Termodynamické modely koroze skel

9. Mechanismy interakce skelných a sklokeramických implantátů s SBF

10. Kinetické modely interakce skelných a sklokeramických implantátů s SBF

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (01.04.2014)

Příprava a obhajoba individuálního projektu spojená s ústní zkouškou

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha