PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organická chemie vybraných prvků - D110011
Anglický název: Organic Chemistry of Selected Elements
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP110007, P110007
Anotace -
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (11.03.2014)
Předmět Organická chemie je věnován vlastnostem, přípravě a reakcím organických sloučenin obsahujících nepřechodné prvky jako jsou bor, fluor, křemík, fosfor, síra atd. Organické sloučeniny boru jsou charakteristické značnou citlivostí na sterické bránění a často nízkou stabilitou. Mezi nejdůležitější reakce v chemii boru patří hydroborace, redukce karbonylové skupiny, borová homologace a reakce s oxidem uhelnatým. Organofluorové sloučeniny mají značně odlišné vlastnosti, jsou-li substituovány jedním atomem fluoru, trifluormethylovou, nebo perfluoralkylovou skupinou. Organokřemičité sloučeniny nacházejí využití jako chránicí skupiny a jejich kyslíkaté deriváty mají značný průmyslový význam (silikonové oleje, kaučuky). Organické sloučeniny fosforu, síry a selenu nacházejí uplatnění v organické syntéze (Wittigova, Hornerova, Mitsunobuova, Juliova reakce, příprava epoxidů atd.). Pozornost je věnována struktuře a a mechanismům reakcí jak tvrdých (organolithné a organohořečnaté sloučeniny), tak měkkých (organokupráty) organokovových sloučenin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (11.03.2014)

Studenti budou umět:

vlastnosti, syntézu a reaktivitu organoborových sloučenin

vlastnosti, syntézu a reaktivitu organofluorových sloučenin

vlastnosti, syntézu a reaktivitu organoprvkových sloučenin 3. periody (křemíku, fosforu a síry)

vlastnosti, syntézu a reaktivitu tvrdých (organolithné a organohořečnaté) a měkkých (organoměďné) organokovů

Literatura -
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (11.03.2014)

Z: Suzan E. Thomas: Organic Synthesis. The Roles of Boron and Silicon. Oxford University Press, Oxford 1991. ISBN10: 0198556624, ISBN13: 9780198556626.

Z: M. Hudlický a A. Pavlath, ed.: Chemistry of Organic Fluorine Compounds II. ACS, Washington 1992. ISBN10: 084122515X, ISBN13: 9780841225152.

Z: Gordon H. Whitham: Organosulfur Chemistry. Oxford University Press, Oxford 1991. ISBN10: 0198558996, ISBN13:9780198558996.

Z: Louis D. Quin: A Guide to Organophosphorus Chemistry. Wiley & Sons, New York 2000. ISBN 0471318248.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (11.03.2014)

Elektronická verze přednášek

Sylabus -
Poslední úprava: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc. (11.03.2014)

1. Vlastnosti organoborových sloučenin.

2. Přípravy organoborových sloučenin.

3. Reakce organoborových sloučenin.

4. Vlastnosti organofluorových sloučenin.

5. Přípravy a reakce organofluorových sloučenin.

6. Vlastnosti a přípravy organokřemičitých sloučenin.

7. Reakce organokřemičitých sloučenin.

8. Přípravy a vlastnosti organofosforových sloučenin.

9. Reakce organofosforových sloučenin.

10. Přípravy a vlastnosti organosirných sloučenin.

11. Reakce organosirných sloučenin.

12. Přípravy, vlastnosti a reakce organoselenových sloučenin.

13. Přípravy, vlastnosti a reakce organolithných, organohořečnatých a organoměďných sloučenin.

14. Přípravy, vlastnosti a reakce hypervalentních sloučenin jodu.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (12.05.2014)

Úspěšné absolvování písemného testu na 70 % a složení ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha