PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemické aspekty zpracování a aplikace polymerů - D112003
Anglický název: Chemical Aspects of Processing and Application of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ducháček Vratislav prof. Ing. DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.05.2016)
Chemické a fyzikálně chemické děje probíhající při plastikaci a modifikaci polymerů, želatinaci polymerních směsí a vulkanizaci kaučukových směsí, lehčení a zvlákňování. Mechanismy účinku plastikačních činidel, antidegradantů, síťovacích činidel, aktivátorů a urychlovačů síťování. Degradace, koroze, stárnutí a odolnost polymerních materiálů. Chemické a biologické aspekty nakládání s polymerními odpady.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ducháček Vratislav prof. Ing. DrSc. (03.04.2014)

Studenti budou umět:

Posuzovat zpracovatelské a užitné vlastnosti polymerů a přísad.

Formulovat a připravovat polymerní směsi a navrhovat způsoby jejich zpracování s ohledem na exploataci příslušných výrobků.

Posuzovat hygienické, zdravotní a medicinální aspekty polymerních materiálů.

Navrhovat způsoby nakládání s polymerními odpady.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.05.2016)

Z: Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL/Alfa, Praha 1989.

Z: Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. Vyd. 2. Sobotáles, Praha 2000.

D: Zweifel H., Maier R.D., Schiller M.: Plastics Adcditives Handbook, 6th Ed., Hanser, Munich - Cincinnati 2009.

D: Klingender R.C.: Handbook of Specialty Elastomers, Boca Raton, London 2008.

Sylabus -
Poslední úprava: Ducháček Vratislav prof. Ing. DrSc. (03.04.2014)

1. Polymerní směsi, příprava a základní operace.

2. Chemická modifikace polymerů se zvláštním zaměřením na polymeranalogické reakce.

3. Fyzikální a mechanochemická modifikace polymerů.

4. Želatinace směsí termoplastů, vulkanizace kaučukových směsí a vytvrzování reaktoplastů.

5. Přísady do polymerů se speciálním zaměřením na chemicky účinné typy.

6. Zpracování polymerních směsí se speciálním uzaměřením na chemické reakce probíhající při jejich lehčení a zvlákňování.

7. Hygienické, zdravotní a medicinální aspekty používání polymerních materiálů.

8. Degradace, koroze, stárnutí a odolnost polymerních materiálů.

9. Chemické a biologické aspekty nakládání s pryžovými a plastovými odpady.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ducháček Vratislav prof. Ing. DrSc. (03.04.2014)

Absolvování seminářů během semestru a ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha