PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Energetické využití paliv - D216008
Anglický název: Fuels utilization for energy production
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Tekáč Viktor Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP216006, P216006
Anotace -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (14.03.2014)
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami látkové a energetické bilance při spalování všech druhů paliv, s chemismy hoření paliv a kinetikou hoření. Je podán přehled mechanismu vzniku látek znečisťujících životní prostředí a metod snižování jejich emisí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (15.04.2014)

Studenti budou umět stanovit základní energetické charakteristiky paliv, provést exaktní látkovou energetickou bilanci spalování paliv. Budou znát konstrukci různých typů spalovacích zařízení a budou umět aplikovat metody snižování emisí látek vznikajících při spalování všech paliv.

Literatura -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (14.03.2014)

Z: Kolektiv autorů:Plynárenská příručka, GAS s.r.o., Praha 1997, ISBN 80-902339-6-1

D: Chung K. Law: Combustion Physics, Cambridge University Press, Cambridge and New York 2006, ISBN 0-521-87052-6

D: Ashwani K. Gupta and David G. Lilley (Editors): High Temperature Air Combustion, CRC Press, Boca Raton 2003, ISBN 0-8493-1036-9

D: Glassman I: Combustion (3rd ed.), Elsevier, ISBN 0-12-285852-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (15.04.2014)

http://www.tzb-info.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (15.04.2014)

Výuka probíhá formou individuálních konzultací, při nichž jsou studenti směrováni k úspěšnému zpracování zadaného projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.05.2017)

1. Úvod, opakování základních termodynamických pojmů, chemická termodynamika

2. Fyzikální a chemická charakteristika paliv

3. Chemická rovnováha spalovacích reakcí - látková a energetická bilance

4. Chemická kinetika spalovacích reakcí, mechanismy oxidace paliv, transportní jevy

5. Hoření pevných, kapalných a tuhých paliv

6. Vznícení, šíření plamene, meze zápalnosti, spalovací rychlost, detonace, deflagrace

7. Vznik látek znečisťujících životní prostředí

8. Snižování emisí znečisťujících látek

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (15.04.2014)

žádné

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (15.04.2014)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (15.04.2014)

Student úspěšně vypracuje zadaný projekt a odpoví na otázky související s řešením projektu.

 
VŠCHT Praha