PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Polysacharidy, jejich vlastnosti a využití - D320015
Anglický název: Polysaccharides, Properties and Applications
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP321002, P321002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.10.2018)
Předmět je sestaven z přednášek zaměřených na prohloubení teoretických znalostí v oblasti chemie přírodních a modifikovaných polysacharidů a jejich praktického využití v různých oborech průmyslu. Jednotlivé přednášky jsou věnovány postupům isolace, přečištění, fyzikálním vlastnostem, chemické modifikace a strukturní analýze polysacharidů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (28.03.2014)

Rozšířené znalosti o polysacharidech s cílem na doktorskou práci.

Literatura -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (28.03.2014)

Food Polysaccharidws and Their Aoplications, eduted by Alistair M. Stephen, GlynO. Phillips, peter A. Williams, Taylorand Francis Group, ISBN 10:0-8247-5922-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (06.04.2014)

Vědecké databáze, např. SciFinder, časopisy např.: : Carbohydrate Polymers, Carbohydrate Research, Cellulose.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.10.2018)

Předmět obsahuje několik bloků: (a) výskyt a význam polysacharidů v přírodě, (b) preparativní a analytické aspekty, (c) modifikace polysacharidů, (d) fyzikální vlastnosti a biologické aktivity polysacharidů, (e) využití polysacharidů při tvorbě struktury potravin a ve farmacii.

Velká část přednášek je věnovaná přehledu průmyslově a medicinálně významných polysacharidů z rostlinných, živočišných, fungálních a mikrobiálních zdrojů.

Dále budou probírány otázky vázáné s isolací, čištěním a analýzou složení, struktury a molekulové hmotností polysacharidů. Polysacharidy budou popsány jako hydrokoloidy, tj. jejich chovaní ve vodném prostředí. Budou probrány možnosti rozšíření využití polysacharidů cestou chemické nebo jiné modifikace. Aktivní účast studentů doktorského studia bude zaměřena na výzkum polysacharidů majících význam pro jejich doktorské práce.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (06.04.2014)

Ukončené studium na úrovni magisterského studia.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.10.2018)

Hodnocená prezentace věnovaná aktuálnímu tématu v oblasti výzkumu polysacharidů. Závěrečná ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha