PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmyslová mikrobiologie a buněčné inženýrství - D320056
Anglický název: Applied Microbiology and Cell Engineering
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (22.08.2011)
Předmět je sestaven z přednášek, které jsou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí i praktických aspektů zejména z oblasti praktického využití mikroorganismů a rostlin pro produkci nízkomolekulárních a vysokomolekulárních látek v průmyslovém měřítku, přípravu mikrobiálních a rostlinných producentů, způsob jejich kultivace a fermentace ve velkých objemech, isolaci a purifikaci produktů. Dále na využití mikroorganismů a rostlin v různých odvětvích např. sanační aplikace, farmakologie, úprava vody.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D. (16.10.2015)

Student po absolvování předmětu bude mít přehled průmyslově důležitých mikroorganismů, jejich charakteristice a významu. Seznámí se s zdroji průmyslově užívaných mikroorganismů, jejich způsoby isolace, metodami charakterizace přirozených isolátů, s nahromaďovacími technikami, kultivačními podmínkami, metodami šlechtění průmyslově významných mikroorganismů. Dále se seznámí s přehledem základních mikrobiálních výrob, isolací a purifikací produktů.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D. (16.10.2015)

Waites M. et al: Industrial Microbiology: In Introduction, Blackwell Science 2001,ISBN-13:978-0632053070

Nduka Okafor: Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, CRC Press 2007,ISBN 9781578085132

Studijní opory
Poslední úprava: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D. (16.10.2015)

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

http://rdp.cme.msu.edu

http://umbbd.ethz.ch/

http://fungene.cme.msu.edu

Sylabus
Poslední úprava: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D. (16.10.2015)

1. Obecný přehled průmyslově důležitých mikroorganismů, jejich charakteristika a význam

2. Velké cykly v přírodě (cyklus uhlíku, dusíku, síry) úloha mikroorganismů a rostlin a jejich význam v koloběhu prvků

3. Zdroje průmyslově užívaných mikroorganismů, jejich isolace, metody charakterizace přirozených isolátů, nahromaďovací techniky, růst, kultivační podmínky

4. Šlechtění průmyslově významných mikroorganismů, mutace, výměna genetického materiálu u bakterií, kvasinek a plísní, genové manipulace, cílená mutageneze, konstrukce vysoprodukčních mikrobiálních kmenů a jejich využití v průmyslovém měřítku.

5. Sestavování kultivačních medií pro průmyslově využívané mikroorganismy, suroviny

6. Hlavní metabolické dráhy průmyslově významných organismů, primární a sekundární metabolismus

7. Regulace mikrobiálního metabolismu, transport

8. Výrobní zřízení, typy bioreaktorů, typy ferementačních procesů a jejich regulace

9. Mikrobiální a enzymové biotransformace

10. Přehled základních mikrobiálních výrob, isolace a purifikace produktů

11. Příprava esenciálních aminokyselin, vitaminů, antibiotik, organických kyselin a probiotik. Významné produkty sekundárního metabolismu rostlin. Průmyslová příprava mikrobiálních a rostlinných enzymů.

12. Geneticky modifikované organismy, příprava, využití a význam. Rizika spojená s využitím GMO a příslušná legislativa.

13. Tkáňové kultury rostlin, význam, využití v průmyslovém měřítku

14. Využití mikroorganismů a rostlin pro odstraňování kontaminantů životního prostředí

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D. (16.10.2015)

mikrobiologie,

biochemie I,

molekulová genetika

genové inženýrství

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D. (16.10.2015)

presentace

ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
0 / 0 1 / 0
 
VŠCHT Praha