PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Management procesu technology transfer v akademické sféře - D320063
Anglický název: Management of the Technology Transfer in academia
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Popisuje postupy jak vědecký výsledek přenést do komerční praxe
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (12.02.2014)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními principy procesu „technology transfer“ na akademických pracovištích. Studenti se seznámí se zásadami ochrany duševního vlastnictví, principy komerční analýzy projektů a postupu při jejich rozvoji směrem k praxi. Předmět poskytne také zásady možných cest komercionalizace od licenčních smluv po zakládání společností typu – spin-off. Součástí je informace o vybraných zahraničních a domácích pracovištích tohoto typu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (30.10.2015)

Studenti budou znát

Základní zásady ochrany duševního vlastnictví

Postupy převodu vědeckých poznatků ze základního výzkumu do komerční praxe

Možnosti organizace procesu technology transfer

Sestavení podnikatelského zámeru

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (19.11.2015)

http://www.rochester.edu/ventures/about/what-is-technology-transfer/

Studijní opory -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (30.10.2015)

např

http://www.rochester.edu/ventures/about/what-is-technology-transfer/

Metody výuky -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (30.10.2015)

Kombinace přednášek, workshopů a presentací samostatné práce

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (10.11.2015)

Absolvování kurzu

Sylabus -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (30.10.2015)

1. Vztah mezi základním výzkumem a komerční praxí

2. Ochrana duševního vlastnictví

3. Organizace procesu Tech Transfer

4. Metody ekonomického ohodnocení projektu

5. Struktura podnikatelského zámeru

6. Investoři

7. Samostatná práce na podnikatelském zámeru

8.-14 - presentace a samostatných prací a jejich obhajoba

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (10.11.2015)

PhD studium

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (10.11.2015)

Ukončené magisterské studium.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Fusek Martin prof. Ing. CSc. (10.11.2015)

Student absolvuje přednášky a poté obhají zadanou práci

 
VŠCHT Praha