PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vybrané kapitoly z technologie čokolády a cukrovinek - D321008
Anglický název: Aspects of chocolate and confectionery technology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)
Technologické schéma čokolády a cukrovinek. Fyzikálně-chemické děje probíhající během technologie. Metody ke sledování fyzikálních a chemických vlastností čokolády a cukrovinek. Legislativa čokolády a cukrovinek.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

Student bude umět:

Samostatně navrhovat postupy analýzy výrobků (čokoláda, cukrovinky) a hodnotit jejích kvalitu

Kontrolovat technologický proces výroby čokolády a cukrovinek, identifikovat a napravovat možné technologické chyby

Principy a schéma technologii čokolády a cukrovinek, význam jednotlivých kroků.

Literatura
Poslední úprava: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

Mosen Asadi: Beet-Sugar Handbook, 2007

Sylabus
Poslední úprava: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

1. Legislativa čokolády a cukrovinek

2. Technologické schéma výroby čokolády a kakaového prášku

3. Technologické schéma výroby nečokoládových cukrovinek

4. Fyzikálně-chemické děje probíhající během technologických postupů

5. Metody sledování fyzikálních a chemických vlastností čokolády a cukrovinek

6. Hodnocení kvality výrobků a technologické vady

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

Žádné nejsou.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha