PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie lipidů a technologie tuků - D322004
Anglický název: Lipid Chemistry and Fat Technology
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Filip Vladimír prof. Ing. CSc.
Kyselka Jan doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (04.11.2015)
Předmět je zaměřen na hlubší pochopení fyzikálních změn a chemických reakcí probíhajících při výrobě a skladování potravin bohatých na lipidy a na možnosti regulace těchto procesů a změn.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (04.11.2015)

Studenti budou umět:

popsat a vysvětlit fyzikální změny a chemické reakce v technologii. Řídit technologické procesy výrobě potravin, detekovat nežádoucí chemické změny a odstraňovat provozní odchylky.

Literatura -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (04.11.2015)

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I. a II., 3.vyd., OSSIS Tábor 2009. ISBN 978-80-86659-16-9.

Z: Bockisch M.: Fats and Oils Handbook. AOCS Press Champaign Ill., 838 stran, Champaign. Ill. 1998, ISBN 0-935315-82-9.

Studijní opory -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (04.11.2015)

Samostudium původních vědeckých pramenů.

Sylabus -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (04.11.2015)

Homolipidy a heterolipidy. Biosyntéza, chemické reakce lipidů a zvláště tuků; interakce lipidů s dalšími složkami potravin. Fyziologie a nutriční hodnota tuků. Syntetické analogy, emulgátory a tukové náhrady. Polymorfismus lipidů, fázové rovnováhy a přechody (s-l) a (l-g). Modifikace triacylglycerolů v technologii, strukturované triacylglyceroly a strukturní tuky. Oxidační stabilita lipidů a její regulace. Tuky a jiné lipidy v potravinách. Oleochemické využití a výroba paliv.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (04.11.2015)

Magisterský studijní program chemie, potravinářské chemie nebo potravinářské technologie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (04.11.2015)

Organická chemie, fyzikální chemie, biochemie.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Filip Vladimír prof. Ing. CSc. (04.11.2015)

Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha