PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemická nezávadnost potravin - D323002
Anglický název: Chemical Food Safety
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ323 (25.03.2014)
Výuka předmětu je zaměřena na chemické požadavky na zdravotní nezávadnost potravin a potravinových surovin. Představeny budou, jak látky kontaminující potraviny (procesní kontaminanty, environmentální kontaminanty, pesticidy, přírodní toxiny a mykotoxiny), tak i látky přídatné (konzervační prostředky, antioxidanty, sladidla, barviva, zahušťovadla apod.), výskyt látek v jednotlivých druzích potravinách, možnosti jejich snížení/eliminace a zdravotní rizika pro konzumenta. K jednotlivým skupinám látek bude představeno i aktuální hledisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, legislativa apod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ323 (25.03.2014)

Studenti budou umět:

Posoudit chemickou nezávadnost potravin

Navrhnout postupy jak snížit možnosti vzniku nežádoucích látek v potravinách v průběhu jejich zpracování a skladování

Navrhnot možnosti, jak snížit expozici populace cizorodým látkám z diety

Literatura -
Poslední úprava: TAJ323 (25.03.2014)

Z: Ronald H. Schmidt, Gary E. Rodrick: Food Safety Handbook. Wiley-IEEE, Velká Británie, 2005, 0471210641

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 2. díl, 2009, 978-80-86659-16-9

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 1 - Contaminants, Woodhead Publishing. UK 2001, 1-85573-462-1

D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 2 - Additives, Woodhead Publishing. UK, 2002, 1-85573-563-6

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ323 (25.03.2014)

1. Chemická nezávadnost potravin, definice pojmů, legislativa.

2. Přehled významných sloučenin spojovaných s chemickou bezpečností.

3. "Nové" rizikové skupiny chemických sloučenin, globální ochrana potravního řetězce.

4. Přídatné látky - nejvýznamnější skupiny, E- kódy.

5. Přírodní toxické látky, mykotoxiny a bakteriální toxiny.

6. Látky vznikající při výrobě potravin - procesní kontaminanty.

7. Charakterizace vlastností exogenních kontaminujících látek, průnik do potravních řetězců.

8. Perzistentní organické polutanty.

9. Moderní pesticidy a veterinární farmaka, bioprodukty.

10. Toxické kovy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (25.03.2014)

Úspěšné absolvování písemného testu nebo alternativně ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha