PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Analýza potravin, přírodních produktů a složek prostředí - D323031
Anglický název: Analysis of food, natural products and environmental compartments
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Poustka Jan prof. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (14.04.2014)
Výuka v rámci předmětu Analýza potravin a přírodních produktů vychází ze znalosti základů analytická chemie a chemie potravin. V úvodu budou diskutovány systémy zajištění jakosti generovaných dat, jak na úrovni rutinních / kontrolních analýz, tak i v rámci výzkumných aktivit. Akcentována bude též problematika vzorkování. Navazující výukové bloky se postupně zaměří na prezentaci nejen klasických ale především moderních postupů analýzy vody, minerálních látek i dalších makronutrientů - lipidů, bílkovin a sacharidů. Diskutovány budou i postupy stanovení vitamínů a dalších nutričně významných lítek. Prezentovány budou dále metody stanovení senzoricky aktivních sloučenin, potravinových aditiv, přírodních toxinů a různých skupin kontaminantů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (14.04.2014)

Studenti budou umět:

  • posoudit podmínky zajištění kvality analytických dat
  • zhodnotit pracovní charakteristziky analytických metod
  • vybrat vhodnou ,rtodu pro různé skupiny analytů
  • zvolit vhodnou instrmentální či bioanalytickou techniku

Literatura -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (13.04.2014)

Food Analysis (S. Suzanne Nielsen, editor), Springer, 2010

ISBN: 978-1-4419-1477-4 (Print) 978-1-4419-1478-1 (Online)

Food Analysis Laboratory Manual (S. Suzanne Nielsen, editor), Springer, 2010

ISBN: 978-1-4419-1462-0 (Print) 978-1-4419-1463-7 (Online)

Sylabus -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (14.04.2014)

Vymezení současných trendů v analýze potravin, vztah k legislativním aspektům

Zajištění systémů jakosti laboratorních dat, strategie vzorkování

Validace analytických postupů, požadavky na proces akreditace

Moderní strategie stanovení makronutrientů,kritické srovnání s ´klasickým´ postupy

Analýza vitamínů a dalších významných biologicky aktivních látek, včetně senzoriky aktivních

Stanovení přírodních toxinů a procesních kontaminantů

Analýza reziduí pesticidů, veterinárních farmak a envirobńmentálních kontaminantů

Kritické zhodnocení aplikačního potenciálu instrumentálních a bioanalytických technik.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (13.04.2014)

Základní znalost:

  • chemie potravin
  • analytické chemie
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (14.04.2014)

Úspěšné absolvování předmětu se odvíjí od písemného testu nebo, alternativně, ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha