PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vícerozměrné statistické metody - D402038
Anglický název: Multivariate Statistical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Člupek Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402014, P402014
Anotace
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.11.2017)
Tento předmět zahrnuje různé multivariátní chemometrické metody včetně klasifikačních a regresních. Klade důraz na aplikaci metod při řešení konkrétních analytických problémů, což zahrnuje i zpracování experimentálních dat před samotnou statistickou analýzou.
 
VŠCHT Praha