PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzikální chemie polymerních soustav - D403022
Anglický název: Physical Chemistry of Polymer Systems
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Horský Jiří Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět objasňuje teorii polymerních systémů a to v rámci jak klasického dvouparametrového tak moderního škálovacího přístupu. Vyložena je statistika ideálního polymerního řetězce a vliv vyloučeného objemu, termodynamika a tok polymerních roztoků v různých koncentračních režimech. Jsou popsány termodynamické, hydrodynamické, rozptylové a separační experimentální metody studia polymerních systémů. Zmíněny jsou systémy se specifickými interakcemi (např. polyelektrolyty) a architekturou (dendrimery, blokové kopolymery) a jejich inovační potenciál (nanočástice, inteligentní materiály).
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)

Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, skripta VŠCHT Praha, 2008.

Munk P.: Introduction to Macromolecular Science, Wiley Interscience, 1989.

Teraoka, I.: Polymer solutions : an introduction to physical properties. New York : Wiley-Interscience, 2002.

Rubinstein M., Colby R.H.: Polymer Physics, Oxford Univ. Press, 2004.

 
VŠCHT Praha