PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Statistické zpracování experimentálních dat - D403024
Anglický název: Statistical treatment of experimental data
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: AP403015, P403015
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Předmět obsahuje vstupní kurz do uvedené problematiky. Postupně jsou probrány kapitoly: Základy teorie pravděpodobnosti, základní typy rozdělení a jejich parametry, bodové a intervalové odhady, lineární a nelineární regrese, testování hypotéz. Veškerá probíraná teorie je doplněna příklady z problematiky zpracování experimentálních dat.
Literatura
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Jaroš F. a kol.: Pravděpodobnost a statistika, skripta VŠCHT, 2002

 
VŠCHT Praha