PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesy sdílení hmoty - D409001
Anglický název: Mass Transport Processes
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Kordač Michal Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět se zabývá popisem transportu hmoty uvnitř jedné fáze a na fázovém rozhraní. Jedná se o transport hmoty ve vícesložkové směsi, molekulární difúzi, turbulentní difúzi a axiální disperzi. Dále je studována absorpce doprovázená chemickou reakcí a vlivu rychlosti reakce na režimy mezifázového transportu hmoty.
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Výstupy studia předmětu

Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.

Poslední úprava: Moucha Tomáš (20.11.2012)
Literatura

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy, skripta VSCHT Praha 1988

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy-sbírka příkladů, skriptum VŠCHT Praha 1991

D: Bird R.B., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons 2002

D: Cussler E.L.: Diffusion, Cambridge University Press 2009

Poslední úprava: Moucha Tomáš (04.10.2015)
Studijní opory

www.vscht.cz/uchi

Poslední úprava: Moucha Tomáš (20.11.2012)
Sylabus

1. Basic mass transfer concepts such as mass transfer rate, molar fluxes, mass transfer resistance, mass transfer driving forces, molecular diffusivity and eddy diffusivity, mass transfer coefficients.

2. Basis for the mechanism of molecular diffusion.

3. Prediction of diffusivity for gases and liquids.

4. Steady-state diffusion, diffusion with convection, film theory.

5. Unsteady-state diffusion, penetration and surface-renewal theories.

6. Diffusion and chemical reaction, enhancement factor.

7. Estimation of mass transfer coefficients from correlation equations.

8. Mass transfer in a laminar boundary layer.

9. Mass transfer in a laminar flow inside a circular pipe.

10. The diffusion of gases in a single capillary tube and in porous media

11. Mass transfer of drops and bubbles.

12. Turbulent transport phenomena.

13. Evaporation and condensation.

14. Review.

Poslední úprava: Moucha Tomáš (20.11.2012)
Vstupní požadavky

Chemické inženýrství II

Matematika II

Poslední úprava: Moucha Tomáš (20.11.2012)
Studijní prerekvizity

Chemické inženýrství II

Matematika II

Poslední úprava: Moucha Tomáš (20.11.2012)
 
VŠCHT Praha