PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Dynamické systémy I, II - D413011
Anglický název: Dynamical Systems I, II
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc.
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět se zabývá řešením diferenciálních rovnic vyskytujících se v chemicko-inženýrských a chemicko- technologických oborech. Důraz je kladen na kvalitativní teorii dynamických systémů popsaných diferenciálními rovnicemi.
Literatura
Poslední úprava: Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc. (07.10.2015)

A. Katok, B. Hasselblatt: Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems (Encyclopedia of Mathematics and its Applications). Cambridge University Press 1996.

Clark Robinson: Dynamical Systems: Stability, Symbolic Dynamics, and Chaos (Studies in Advanced Mathematics). CRC Press 1998.

Bernardo, M., Budd, C., Champneys, A.R., Kowalczyk, P. : Piecewise-smooth Dynamical Systems. Theory and Applications. Springer-Verlag London, 2008.

 
VŠCHT Praha