PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Simulace podnikových procesů - D445011
Anglický název: Factory Process Simulation
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hanta Vladimír Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (25.06.2013)
Předmět se zabývá modelováním, simulací a optimalizací podnikových procesů, které lze popsat jako systémy diskrétních událostí. Jsou to zejména várkové a kusové výrobní procesy a logistické, dopravní a obslužné systémy. Pozornost je věnována i modelování náhodných jevů, jako jsou výpadky, poruchy a neplánované opravy. Předmět je zaměřen prakticky, ale poskytuje i dostatečný teoretický základ založený na teorii front, Petriho sítí a diskrétní optimalizaci. K modelování těchto procesů a provádění simulačních a optimalizačních experimentů jsou využívány moderní modelovací, simulační a optimalizační nástroje.
Literatura
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)

[1] Dlouhý M.,Fábry J., Kuncová M., Hladík T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4.

[2] Leemis L.M., Park S.K.: Discrete-Event Simulation: A First Course. Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 0-13-142917-5.

[3] Peterson J.L.: Petri Net Theory and the Modeling of Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1981. ISBN 0-13-661983-5.

[4] Robinson S.: Successful Simulation. McGraw-Hill, London, 1994. ISBN 0-07-707622-2.

[5] Gros I. : Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha 2003. ISBN 80-247-0421-8.

[6] Banks J., Carson J.S. II, Nelson B.L., Nicol D.M.: Discrete-event System Simulation. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005. ISBN 0-13-129342-7.

[7] Cassandras C.G., Lafortune S.: Introduction to Discrete Event Systems. Springer, New York, 2008. ISBN 978-0-387-33332-8.

Sylabus
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)

1. Základní principy počítačového modelování a simulace, srovnání s matematickým modelováním.

2. Teoretické základy: teorie front a hromadné obsluhy, Petriho sítě, diskrétní optimalizace.

3. Postup tvorby počítačového modelu, princip DDD (Define, Detail, Display), využití knihoven prvků.

4. Diskrétní simulační prvky, modelování materiálových toků systémem, spojité simulační prvky, spolupráce s diskrétními prvky.

5. Zásady provádění simulačních experimentů, tvorba scénářů, optimalizace modelu.

6. Tvorba modelů vybraných typických procesů, praktické aspekty počítačových simulací.

 
VŠCHT Praha