PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Effective Scientific Writing for PhD Students - D834003
Anglický název: Effective Scientific Writing for PhD Students
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Riddell Craig
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2016)
This course follows the structure of a typical research paper. Using real-life examples, it presents a philosophy of scientific writing, covers the key areas of grammar related to scientific English, and provides techniques for generating and sustaining reader attention.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (08.09.2016)

Successful graduates of the course will:

. understand the art and mechanics (i.e. philosophy, structure, grammar) necessary to write all sections of scientific paper

. demonstrate improved scientific writing and, thus, be better positioned to publish scientific papers in the future

Literatura -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (08.09.2016)

all materials are supplied on the course.

Sylabus -
Poslední úprava: Dolejšová Ivana PhDr. (31.08.2016)

1 Style Matters

2 Word Choice

3 First Impressions – Your Title

4 Articles in your Article

5 Word Order

6 Making the Abstract Solid

7 Grammar for the Abstract

8 Sentence Flow

9 Paragraph Structure

10 The Introduction

11 Materials and Methods

12 Expressing Results, Discussing Results

13 The Right Conclusion

14 Our Full Stop: Punctuation

 
VŠCHT Praha