PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vodíkové a membránové technologie - M105013
Anglický název: Hydrogen and Membrane Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105033
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět "Vodíkové a membránové technologie" rozšiřuje znalosti studentů o průmyslové aplikace membránových procesů v klasické chemické technologii a vodíkových technologií. Studenti se seznámí s membránovými technologiemi používanými k čištění pitných a technologických vod, výrobě chemických látek včetně specialit. Rovněž bude pozornost věnována vodíkovým technologiím a jejich využití v energetice.
Poslední úprava: Paidar Martin (20.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • se orientovat v chemických a biochemických membránových procesech používaných v technologických výrobách
  • pochopit hlavní význam a požadavky kladené na vlastnosti membrán v jednotlivých procesech včetně dopadů na ekonomiku celé výroby

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Literatura -

Z: Palatý, Z., 2012, Membránové procesy, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.

Z:. Mikulášek, P., 2013, Tlakové membránové procesy, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (2011): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing s.r.o., Ostrava.

D: elektronické knihy dostupné v doméně VŠCHT Praha na adrese http://www.chemtk.cz/cs/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Studijní opory -

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Paidar Martin (20.02.2018)
Sylabus -

1. Význam membrán v chemické a biochemické technologii

2. Chlor-alkalická technologie - Membránový proces

3. Elektromembránové separační procesy v úpravě vody ED, EDI, BPM-ED

4. Membránové technologie v energetice

5. Problematika decentralizovaného zásobování elektrickou energií.

6. Speciální elektromembránové technologie

7. Technologické uplatnění membránových reaktorů

8. Membránové separace plynů v chemických technologiích

9. Membránové separace plynů v chemických technologiích

10. Aplikace pervaporace v chemických technologiích

11. Tlakové membránové procesy při čistění a zpracování vod

12. Membránové procesy v potravinářských a mikrobiologických technologiích

13. Membránové bioreaktory

14. Ekonomické aspekty membránových technologií

Poslední úprava: Paidar Martin (10.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování projektu a jeho přijetí je podmínkou pro účast na písemném testu.

Získání z písemného testu minimálně 50%.

Složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Paidar Martin (19.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha