PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nanostrukturované konstrukční materiály - M106008
Anglický název: Nanostructured engineering materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106036
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem toho předmětu je seznámení s metodami přípravy, vlastnostmi a využitím nanostrukturovaných kovových a kompozitních konstrukčních materiálů a povlaků.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní mechanismy vedoucí ke vzniku nanostrukturovaných materiálů, především na bázi kovů a jejich slitin.

Popsat a efektivně volit postupy přípravy kovových a kompozitních nanostrukturovaných materiálů pro konstrukční aplikace.

Volit nanostrukturované materiály podle plánovaného použití.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Literatura -

Z:Cahn R.W., Haasen P., Cramer E.J., Materials Science and Technology, Vol. 15 Processing of Metals and Alloys, Weinheim, VCH, 1991, 3527268286.

Z:G. Cao: Nanostructures & Nanomaterials, Synthesis, Properties & Applications, Imperial College Press, London, 2004, 1860944159.

D:Edelstein A.S., Cammarata R.C., Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Institute of Physics Pub., Bristol; 1998, 0750305789.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Studijní opory -

http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1334

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Sylabus -

1. Přehled nanostrukturovaných konstrukčních materiálů.

2. Mechanické vlastnosti - elastické a plastické chování, pevnost, mez kluzu.

3. Mechanické vlastnosti - tažnost, tvrdost, houževnatost.

4. Fyzikální a chemické vlastnosti.

5. Příprava technologií práškové metalurgie - výroba prášků mechanickými a chemickými postupy.

6. Příprava technologií práškové metalurgie - výroba prášků rychlým tuhnutím.

7. Příprava technologií práškové metalurgie - kompaktizace prášků.

8. Příprava extrémní plastickou deformací - teoretické předpoklady.

9. Příprava extrémní plastickou deformací - technologie.

10. Příprava nanostrukturovaných a nanokompozitních povlaků.

11. Lehké nanostrukturované kovové materiály.

12. Nástrojové materiály s ultrajemnou strukturou.

13. Nanostrukturované vrstvy a povlaky.

14. Vývojové trendy v nanostrukturovaných konstrukčních materiálech.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: Novák Pavel (24.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vykonání písemné zkoušky, odevzdání literární rešerše (projektu) na zadané téma.

Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha