PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vlastnosti kovových materiálů - M106015
Anglický název: Properties of metallic materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N106044
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout detailní informace o technicky důležitých kovových materiálech. Probírány jsou významné skupiny ocelí, litin i neželezných kovů. U důležitých slitinových systémů jsou popsány mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti. Důraz je kladen na využití rovnovážných stavových diagramů kovových systémů a na porozumění vztahům mezi strukturou a vlastnostmi kovových materiálů.
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (09.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vlastnosti technicky důležitých ocelí a litin.

Vlastnosti technicky důležitých slitin neželezných kovů.

Aplikaci rovnovážných stavových diagramů kovových systémů.

Vztahy mezi strukturou a vlastnostmi kovových materiálů.

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (09.01.2018)
Literatura -

Z: D. Vojtěch: Kovové materiály, VŠCHT Praha, Praha, 2006.

Z: L. Ptáček a kol.: Nauka o materiálu I, CERM s.r.o., Brno, 2001.

Z: L. Ptáček a kol.: Nauka o materiálu II, CERM s.r.o., Brno, 1999.

Z: K. Macek a kol.: Kovové materiály, ČVUT v Praze, 2006.

D: J. R. Davis (Ed.): Carbon and Alloy Steels, ASM Specialty Handbook, ASM International, Materials Park, 1996.

D: J. R. Davis (Ed.): Properties and Selection: Non-ferrous Alloys and Special-Purpose Materials, ASM Specialty Handbook, ASM International, Materials Park, 1990.

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (09.01.2018)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-600-1/anotace/

Prezentace k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Sylabus -

1. Železo, vlastnosti, stavové diagramy Fe-Fe3C a Fe-C.

2. Nelegované oceli - vliv uhlíku a nečistot na vlastnosti ocelí.

3. Legované oceli - vliv legujících prvků na vlastnosti ocelí.

4. Oceli pro svařované konstrukce, svařitelnost.

5. Oceli pro hluboký tah, pro výztuž do betonu, pro kolejnice, automatové.

6. Oceli k zušlechťování, k cementaci, k nitridaci, pružinové.

7. Oceli korozivzdorné, žáruvzdorné.

8. Oceli žárupevné, vysocepevné.

9. Oceli nástrojové.

10. Litiny bílé, s lupínkovým grafitem.

11. Litiny s kuličkovým grafitem, vermikulární, s vločkovým grafitem.

12. Lehké kovy (hliník, titan, hořčík) a jejich slitiny.

13. Měď, nikl a jejich slitiny.

14. Kovy a slitiny nízkotavitelné, vysokotavitelné a ušlechtilé.

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (09.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Introduction to Study of Materials

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Vojtěch Dalibor (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha