Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv - M107005
Anglický název: Corrosion and Application of Refractories and Inorganic Binders
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N107010
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na korozi a aplikace žárovzdorných materiálů a betonu. V předmětu jsou rozebírány jednotlivé formy korozních dějů žárovzdorných materiálů a betonu a způsoby jejich ochrany. Dále jsou rozebírány formy aplikací žárovzdorných hmot a betonu. Důraz je kladen na materiálovou stránku žárovzdorných hmot a betonu.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Teoretické a praktické principy koroze a užití žárovzdorných materiálů a betonu.

Principy ochrany žárovzdorných materiálů a betonu před korozí.

Principy strojních zařízení používaných při užití žárovzdorných materiálů a betonu.

Poslední úprava: Šídlová Martina (27.01.2018)
Literatura -

Z: F.Škvára: Technologie anorganických pojiv, skripta VŠCHT

Z: J.Kutzendörfer: Koroze žárovzdorných materiálů, Silikátová spol. 1998

D: H.F.W.Taylor: Cement Chemistry

D: P.Pytlík: Technologie betonu

D: J.Stark, B.Wicht: Dauerhaftigkeit von beton

D: J.Skalny, J.Marchand, I.Odler: Sulfate attack on concrete

D: C.L.Page, M.M.Page (ed.): Durability of concrete and cementcomposites

D: H.Böhni (ed.): Corrosion in reinforced concrete structures

D: Laboratorní metody v oboru silikátů

D: J.Kutzendörfer: Žárovzdorné materiály 1,2 skripta VŠCHT

D: J.Kutzendörfer: Žárovzdorné materiály 1 až 9, Silikátová společnost

Poslední úprava: Šídlová Martina (14.02.2018)
Studijní opory -

Viz doporučená literatura

Skripta ke stažení: http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/9052

Přístupové heslo bude sděleno na přednášce.

Poslední úprava: Šídlová Martina (27.01.2018)
Sylabus -

1. Teoretické základy koroze pevných látek

2. Rozpouštění pevných látek kapalinami

3. Druhy koroze

4. Vliv jednotlivých faktorů na korozi, vliv vyzdívkového materiálu

5. Vliv fázového rozhraní, vliv času a teploty

6. Laboratorní metody zkoušení koroze

7. Vyzdění provozních agregátů

8. Materiálová charakteristika betonu

9. Žárobetony

10.Vlastnosti betonů

11.Výroba betonu

12.Síranová koroze, chloridová koroze

13.Koroze zmrazováním a roztáváním

14.Koroze výztuže, Alkalicko-křemičitá reakce v betonu

Poslední úprava: Šídlová Martina (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování zápočtového testu a písemné zkoušky.

Poslední úprava: Šídlová Martina (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
4 / 4 112 / 112