PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv - N107010
Anglický název: Corrosion and Application of Refractories and Inorganic Binders
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Škvára František doc. RNDr. DrSc.
Je záměnnost pro: M107005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na korozi a aplikace žárovzdorných materiálů a betonu. V předmětu jsou rozebírány jednotlivé formy korozních dějů žárovzdorných materiálů a betonu a způsoby jejich ochrany. Dále jsou rozebírány formy aplikací žárovzdorných hmot a betonu. Důraz je kladen na materiálovou stránku žárovzdorných hmot a betonu.
Poslední úprava: VED107 (27.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Teoretické a praktické principy koroze a užití žáruvzdorných materiálů a betonu.

Principy ochrany žáruvzdorných materiálu a betonu před korozí.

Principy strojních zařízení používaných při užití žáruvzdorných materiálů a betonu.

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Literatura -

Z: F.Škvára: Technologie anorganických pojiv, skripta VŠCHT

Z: J.Kutzendörfer: Koroze žárovzdorných materiálů, Silikátová spol. 1998

D: H.F.W.Taylor: Cement Chemistry

D: P.Pytlík: Technologie betonu

D: J.Stark, B.Wicht: Dauerhaftigkeit von beton

D: J.Skalny, J.Marchand, I.Odler: Sulfate attack on concrete

D: C.L.Page, M.M.Page (ed.): Durability of concrete and cementcomposites

D: H.Böhni (ed.): Corrosion in reinforced concrete structures

D: Laboratorní metody v obroru silikátů

D: J.Kutzendörfer: Žárovzdorné materiály 1,2 skripta VŠCHT

D: J.Kutzendörfer:Žárovzdorné materiály 1 až 5, Silikátová společnost

Poslední úprava: VED107 (07.12.2012)
Studijní opory -

Viz doporučená literatura

Interní CD s prezentací přednášek a skript, CD obdrží studenti na předáškách spolu s přístupovým heslem)

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Sylabus -

1.Teoretické základy koroze pevných látek

2. Rozpouštění pevných látek kapalinami

3. Druhy koroze

4.Vliv jednotlivých faktorů nakorozi, vliv vyzdívkového materiálu

5. Vliv fázového rozhraní, vliv času a teploty

6. Laboratorní metody zkoušení koroze

7. Vyzdění provozních agregátů

8.Materiálová charakteristika betonu

9.Žárobetony

10.Vlastnosti betonů

11.Výroba betonu

12.Síranová koroze, chloridová koroze

13.Koroze zmrazováním a roztáváním

14.Koroze výztuže, Alkalicko-křemičitá reakce v betonu

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Technologie anorganických pojiv

Technologie keramiky

Poslední úprava: Škvára František (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha