PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie anorganických pojiv - M107009
Anglický název: Technology of Inorganic Binders
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://doc. RNDr. F. Škvára, DrSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škvára František doc. RNDr. DrSc.
Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N107014
Anotace -
Předmět je založen na pochopení pochodů při výrobě anorganických pojiv - portlandského cementu, speciálních cementů. vápna, pojiv na bázi CaSO4 a speciálních pojiv. Dále je důraz položen na charakterizaci a stanovení vlastností surovin, meziproduktů a finálních produktů při výrobě anorganických pojiv. Předmět je zaměřen na užití anorganických pojiv a pochodů při hydrataci pojiv. Součástí předmetu jsou také technologické výpočty zaměřené na technologii pojiv.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Teoretické i praktické principy pochodů při výrobě portlandského cementu, speciálních cementů, vápna, pojiv na bázi CaSO4 a speciálních pojiv.

Charakterizovat a stanovit vlastnosti surovin, meziproduktů a finálních produktů při výrobě anorganických pojiv.

Principy strojních zařízení používaných při výrobě pojiv.

Technologické výpočty používané při výrobě anorganických pojiv.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: H.F.W.Taylor: Cement Chemistry, Thomas Telford, 1997, ISBN:0727725920, 9780727725929.

Z: F.W.Locher: Cement, principles of production and use, Bau+Technik Gmbh, 2006, ISBN: 3764004207, 9783764004200.

Z: J.Stark, B.Wicht: Zement und Kalk, Birkhauser Verlag GmbH, 2000, ISBN: 3764362162, 9783764362164.

Z: F.Škvára: Technologie anorganických pojiv, skripta VŠCHT, 1995.

D: J.A.H.Oates: Lime and limestone, Wiley VCH, 1998, ISBN: 3527295275, 978-3527295272.

D: I.Odler: Special inorganic cements, Taylor & Francis, 2004, ISBN: 0203302117, 9780203302118.

D: W.H.Duda: Cement data book, French & European Publications, 1988, ISBN: 0828802068, 9780828802062.

D: P.A.Alsop: The cement plant operations handbook, Tradeship, 2005.

D: Sborníky z kongresů a symposií o chemii a technologii cementu, vápna a dalších anorganických pojiv

D: Časopisy: Zement-Kalk-Gips, Cement Concrete Research a řada dalších

Poslední úprava: Šídlová Martina (14.07.2024)
Studijní opory -

Viz doporučená literatura

Poslední úprava: Šídlová Martina (14.07.2024)
Sylabus -

1. Portlandský cement - základní pojmy.

2. Složení a petrografie křemičitanového slínku.

3. Výroba portlandského cementu.

4. Suroviny pro výrobu portlandského cementu.

5. Procesy při pálení slínku, příprava surovin.

6. Zařízení pro výpal slínku.

7. Mletí a expedice cementu, ochrana životního prostředí.

8. Řízení výroby cementu, hydratace cementů.

9. Vlastnosti cementů a jejich stanovení, druhy cementů.

10. Vápno, suroviny pro výrobu vzdušného vápna, pochody při pálení.

11. Výroba vzdušného vápna, vlastnosti vzdušných vápen.

12. Vápenný hydrát, tvrdnutí vápen, hydraulická vápna.

13. Sádrové maltoviny, ostatní druhy anorganických pojiv.

14. Technologické výpočty.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování zápočtového testu a písemné zkoušky.

Poslední úprava: Škvára František (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast na přednáškách 2.5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
7 / 7 183 / 196
 
VŠCHT Praha