PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Struktura a vlastnosti zeolitů - M108003
Anglický název: Structure and Properties of Zeolites
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Záměnnost : N108010
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení strukturních souvislostí jílových minerálů, zeolitů či molekulárních sít s jejich adsorpčními, iontově výměnnými a katalytickými vlastnostmi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

kriticky hodnotit přírodní zeolitové suroviny,

orientovat se v možnostech využití jílových minerálů, zeolitů a molekulárních sít

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

D: Ruren Xu et al., Chemistry of Zeolites and Related Porous Materials. Synthesis and structure, Wiley, 2007, 9780470822333

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Přednášky k předmětu - tištěná forma ve formátu pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Systematické rozdělení přírodních silikátů a alumosilikátů.

2. Struktury jílových minerálů

3. Vlastnosti jílových minerálů.

4. Technologické využití jílových minerálů

5. Struktury nejdůležitějších přírodních a syntetických zeolitů.

6. Iontově-výměnné reakce zeolitů.

7. Adsorpce plynů a par na zeolitech.

8. Katalytické vlastnosti zeolitů

9. Instrumentální metody charakterizace zeolitů.

10. Technologické využití přírodních zeolitů.

11. Syntéza zeolitů a molekulárních sít.

12. Vznik zeolitů v přírodních podmínkách.

13. Laboratorní příprava nejběžnějších zeolitů a jejich charakterizace.

14. Exkurze (přírodní lokality, eventuelně provoz založený na zeolitové technologii).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N108004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)

Úvod do mineralogie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Doušová Barbora doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

úspěšné absolvování ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
3 / 3 80 / 84
 
VŠCHT Praha