PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Technologické výpočty zařízení chemického průmyslu - M111022
Anglický název: Calculations of Chemical Industry Equipment
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Karaba Adam Ing. Ph.D.
Prerekvizity : B403003, B409001
Anotace
Poslední úprava: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu chemické inženýrství na problematiku zahrnující optimalizace jednotkových operací či návrhy složitějších procesů. Studenti se na cvičení seznámí s výpočetními systémy Matlab® a ASPEN Plus® a jejich praktickému použití ve výpočtech základních (jednotkových) operací v chemickém průmyslu, jako jsou materiálové a energetické bilance, separace, reakce a zpracování dat. Získané základní dovednosti následně aplikují na řešení modelových úloh, které budou vypracovávány ve skupinách, aby se studenti též seznámili se zásadami týmové práce. Studentům bude prezentován přístup k řešení problému, zahrnující jeho analýzu, vyhledání potřebných dat, výběr vhodných metod a jeho vlastní řešení. Hodnocení předmětu bude realizováno formou závěrečného projektu, ze kterého studenti vypracují písemnou zprávu (protokol).
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu chemické inženýrství na problematiku zahrnující optimalizace jednotkových operací či návrhy složitějších procesů.

Literatura
Poslední úprava: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

1) Novák a kol: Fyzikální chemie – bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT Praha (2008).

2) Kočí a kol: Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha (2019).

3) Bernauer B., Fíla V., Bernauer M.: Aplikovaná reakční kinetika, VŠCHT Praha (2014).

4) Beers K.: Numerical Methods Applied To Chemical Engineering, published online https://ocw.mit.edu/courses/10-34-numerical-methods-applied-to-chemical-engineering-fall-2005/resources/assignments/

5) Aspen Technology Inc.: Aspen Plus User Guide. Published online http://web.ist.utl.pt/ist11038/acad/Aspen/AspUserGuide10.pdf

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Karaba Adam Ing. Ph.D. (21.11.2022)

K udělení klasifikovaného zápočtu musí studenti zpracovat a vyřešit zadaný závěrečný projekt, o řešení sepsat zprávu, vypracovat ústní prezentaci a obhájit výsledky.

 
VŠCHT Praha