PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Přírodní polymery - M112008
Anglický název: Natural Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N112015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
V předmětu je podán přehled v přírodě nejrozšířenějších polymerů se zaměřením na jejich strukturu a vlastnosti. Zvláštní pozornost je věnována technicky využívaným přírodním polymerům a jejich případné modifikaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v systematice přírodních i modifikovaných přírodních polymerů - biopolymerů

Využít získané informace o struktuře a vlastnostech základních přírodních polymerů

využít základní údaje o průmyslově využívaných biopolymerech a modifikovaných biopolymerech v oblasti polymerní chemie

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Z: Vodrážka Z.: Biochemie I., Academia, Praha 1992 /vybrané kapitoly/ ISBN 978-80-200-0600-4

Z: Blažej A.: Štruktúra a vlastnosti vláknitých bielkovín, Veda, Bratislava 1978

Z: Blažej A., a kol.: Chemia dreva, Alfa, Bratislava 1975

D: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition, New York, 1964-1991, v současné době dostupná v elektronické podobě na webu ústavu

D: Belgacem M.N., Alessandro G.: Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources,Elsevier 2008, ISBN 978-0-08-045316-3

D:Industrial Polymers Handbook, S.Wilks (editor), Wiley-VC Verlag Gmbh, Weinsheim 2001, ve 4 dílech; ISBN 3 527-30260-3

D:Elias H.-G.: Macromolecules, Vol 2: Industrial Polymers and Syntheses, Wiley-VCH Verlag Gmbh, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31173-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons dostupné na http://www.vscht.cz/pol/

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Kontrola studia - maximálně 3 písemné testy v průběhu semestru,zkouška písemná případně ústní, zohledňující výsledky testů.

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

1.Bílkoviny - stavební jednotky

2.Peptidy - sekvenční analýza, peptidová syntéza, přírodní peptidy

3.Klasifikace bílkovin /chemická a fyzikální struktura/, fyzikálně-chemické vlastnosti bílkovin

4.Enzymy

5.Vláknité bílkoviny (technicky významné bílkoviny)

6.Nukleové kyseliny � struktura a vlastnosti DNA, RNA /r-RNA, m-RNA, t-RNA/,

7.Polyhydroxyalkanoáty

8.Monosacharidy - oligosacharidy - polysacharidy

9.Škrob, glykogen, dextran

10.Celulosa - struktura, fyzikální a chemické vlastnosti, deriváty

11.Příprava a využití etherů a esterů celulosy

12.Hemicelulozy. Polyfenoly - lignin, struktura, využití

13.Polyterpeny - přírodní kaučuk, biosyntéza, struktura, vlastnosti, modifikace

14.Nenasycené kyseliny a jejich deriváty - tuky a oleje

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organická chemie I, (Makromolekulární chemie)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Organická chemie I, (Makromolekulární chemie)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HERMANOS (21.02.2018)

Složení písemné zkoušky se ziskem minimálně 60% z celkového počtu bodů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha