PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Forenzní analýza polymerních materiálů - M112017
Anglický název: Forensic analysis of polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112045
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.01.2018)
Předmět je zaměřen na způsoby a příčíny poruch polymerních výrobků a metody, kterými se tyto materiály analyzují. Jsou uvedeny i konkrétní studie porušení nejběžnějších výrobků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.01.2018)

Studenti budou umět:

posoudit příčinu poruchy polymerního výrobku

zvolit vhodnout metodu pro stanovení vlastností podstatných pro správnou funkci výrobku

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

D: Lewis, P.R.;Cagg, C., Forensic polymer engineering : why polymer products fail in service, Cambridge: Woodhead Pub., 2010, ISBN 978-1-84569-185-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Vybrané slidy u učitele

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Vypracování seminární práce na zvolené téma. Průběžný a zkouškový test.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.01.2018)

1. Úvod, pojmy,příčiny poruch polymerních výrobků: Zpracování, design výrobku, špatná volba materiálu

2. Struktura vs. vlastnosti polymerů

3. Struktura vs. vlastnosti polymerů, složení polymerních materiálů (aditiva)

4. Degradace a stabilizace polymerních materiálů

5. Zpracování polymerních materiálů I

6. Zpracování polymerních materiálů II

7. Mechanismy porušování polymerních materiálů

8. Průběžný test

9. Tokové vlastnosti polymerů, měření viskozity, tokové křivky, plasticita elastomerů, vulkanizační charakteristiky kaučukových směsí

10.Statické a dynamické mechanické zkoušky

11.Metody charakterizace termických vlastností (DSC, DMA, TGA), spektroskopické metody

12.Metody stanovení molární hmotnosti polymerů

13.Metody studia povrchu polymerních materiálů

14.Případové studie porušení konkrétních výrobků z plastů a elastomerů, prezentace individuálních projektů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.01.2018)

Jsou vyžadovány základní znalosti makromolekulární chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.01.2018)

Makromolekulární chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Podmínkou je vypracování seminární práce a složení písemné zkoušky.

 
VŠCHT Praha