PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nanomateriály pro bioaplikace a farmacii - M126008
Anglický název: Nanomaterials for bioapplications and pharmacy
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N126031
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Předmět Nanomateriály pro bioaplikace a farmacii je zaměřen na biomaterialy a jejich vývoj a jejich klasifikaci, bianobiomateriály nová generace, jejich přípravu a degradaci. Dále budou prezentovány kovové, keramické, polymerní a kompozitní biomateriály i nanobiomateriály pro tkáňové inženýrství. Budou prezentovány nanočástice ve farmacii a cílený transport léčiv, nanočástice z přírodních biopolymerů, kvantové tečky a superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

charakteristiku biomateriálů a jejich klasifikace, nanobiomateriály, přípravu biomaterálů, degradaci biomateriálů a jejich vlastností, kovové, keramické, polymerní a kompozitní biomateriály, biomateriály pro tkáňové inženýrství, nanočástice ve farmacii-cílený transport léčiv, nanočástice z přírodních biopolymerů, nanočástice citlivé na změny teploty a pH, kvantové tečky, superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

D S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D S.S.R. Kumar Challa (Ed.): Nanomaterials for Medicial Diagnosis and Therapy. Wiley-VCH, 2007.

D M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Studijní opory -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (20.02.2018)

https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/nanobio

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

1. Biomaterialy a jejich vývoj, charakteristika biomateriálů a jejich klasifikace.

2. Nanobiomateriály � nová generace biomaterálů, vliv „nanorozměru“.

3. Příprava biomaterálů.

4. Degradace biomateriálů a jejich vlastnosti.

5. Kovové a keramické biomateriály.

6. Polymerní a kompozitní biomateriály.

7. Nanobiomateriály pro tkáňové inženýrství.

8. Nanočástice ve farmacii � cílený transport léčiv, fyzikálně-chemické charakteristiky.

9. Syntetické biodegradabilní polymerní nanočástice.

10. Nanočástice z přírodních biopolymerů (micely, liposomy, polysacharidy).

11. Nanočástice citlivé na změny teploty a pH.

12. Kvantové tečky � moderní fluorescenční markery.

13. Superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii.

14. Nanotechnologie uhlíku pro transport léčiv (nanotuby, nanodiamanty).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

N126026 Základy nanomateriálů

N108006 Chemie a fyzika pevných látek nebo N108004 Úvod do studia materiálů nebo N108055 Chemie a fyzika pevných léčiv

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (20.02.2018)

Úspěšné splnění ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha