PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inteligentní struktury a materiály - M126010
Anglický název: Smart structures and materials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lyutakov Oleksiy doc. Mgr. Ph.D.
Anotace
Inteligentní neboli „smart“ materiály jsou materiály, které reverzibilně reagují na změny ve svém okolí bez externího řízení. Vnější podnět může být vyvolán elektrickým nebo magnetického polem, teplotou, tlakem, osvícením atd. Inteligentní struktury a materiály pak reagují změnou struktury, tvaru, vodivosti, barvy, indexu lomu atd. V současné době smart materiály nacházejí větší a větší uplatnění v robotice, lékařství, elektronice, optice a senzorice. Jako příklady vysoce atraktivních systémů, které již byly realizovány nebo se aktivně vyvíjejí na základě inteligentních materiálů lze vyjmenovat řízené uvolňování léčiv, pokročile implantáty, samočisticí povrchy a displeje, nové druhy senzorů, textilie se schopností termoregulace nebo změny barvy a mnohá dalších fantastických věci.
Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Orientovat se v jedné z nejmodernějších a nejpokročilejších oblastí v materiálových vědách.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Literatura

Z: M. Aflori: Intelligent Polymers for Nanomedicine and Biotechnologies, CRC press, 2017.

D: I. Chopra, J. Sirohi: Smart Structures Theory, Cambridge University Press, 2013.

D: M. Kutz, J. A. Harvey: Handbook of Materials Selection: Smart Materials, Willey, 2007.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Studijní opory

Výukové materiály k přednáškám jsou k dispozici u vyučujícího a budou na stránkách ústavu Inženýrství pevných látek.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Sylabus

1. Úvod do oblastí inteligentních struktur a materiálů.

2. Piezoelektrické materiály a dielektrické elastomery.

3. Materiály s pamětí - slitiny a polymery

4. Materiály s pamětí - magnetostrikční materiály.

5. Inteligentní organické a anorganické polymery, materiály s přepínatelnou vodivostí.

6. Halochromické, fotochromické, thermochromní a elektrochromní materiály.

7. Samoléčebné materiály.

8. Biometrické inteligentní materiály.

9. Magnetokalorické a termoelektrické materiály.

10. Inteligentní povrchy.

11. Materiály s “multi-”odezvou.

12. Potenciální oblastí použití inteligentních materiálů: od elektroniky k medicíně.

13. Inteligentní a integrované adaptivní smart-systémy.

14. Perspektivy do budoucna a výzvy, které se stále řeší.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Studijní prerekvizity

Úvod do studia materiálů

Fyzika I

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

1. Splnění zadaných ůkolů.

2. Závěrečný test s úspěšností nad 50 %.

3. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 5 56 / 140
 
VŠCHT Praha