PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy programování - M143015
Anglický název: Fundamentals of Programming
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Záměnnost : N143036
Anotace -
Předmět je úvodním programovacím kurzem. Studenti se seznámí s obecnou problematikou programování a se základními programovacími prvky. Výklad bude veden v programovacích jazycích Karel a Python. Předmět slouží jako dorovnávací předmět pro studenty, kteří jdou na Mgr. obor Bioinformatika z cizích institucí.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat základy číslicové techniky a jejího programování.

Popsat algoritmus řešení problému v přirozeném jazyce a implementovat ho ve vybraném programovacím jazyce.

Rozumět pojmu rekurze a rozpoznat vhodná místa k jejímu použití.

Znát základní typový systém a programové konstrukce jazyka Python.

Znát základy zpracování textových souborů, především v jazyce Python.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2019)
Literatura -

Z: Töpfer, Pavel: „Algoritmy a programovací techniky“. Prometheus, Praha 2010 (1995). ISBN 978-80-7196-350-9

Z: Necaise, Rance D.: „Data Structures and Algorithms Using Python“. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-61829-5

Z: Turzík, Daniel; Pavlíková, Pavla: „Diskrétní matematika“. VŠCHT, Praha 2007. ISBN 978-80-7080-667-8

Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2019)
Studijní opory -

http://Python.org

http://DiveIntoPython3.net (český překlad http://DiveIntoPython3.py.cz)

Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet -- teoretický test na jednoduché aplikace probrané látky (základy Pythonu, rozbor předložených programových kódů…)

Zkouška -- teoretický test (Karel+Python) plus praktická část (Python; typicky zpracování textových dat)

Při praktické části je povoleno používat libovolné zdroje.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2019)
Sylabus -

1. úvod do problematiky programování

2. základy algoritmizace v přirozeném jazyce -- cykly a podmínky

3. základy algoritmizace v přirozeném jazyce -- rekurze

4. základy algoritmizace v programovacím jazyce

5. čísla & typ Boolean

6. funkce & řetězce

7. seznamy, proměnné a neproměnné datové typy

8. textové soubory & n-tice

9. slovníky & množiny

10. generátorová notace & výjimky & ladění programu

11. kódování textových souborů & binární soubory

12. pokročilejší vlastnosti funkcí

13. praktické aplikace I

14. praktické aplikace II

Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2019)
Studijní prerekvizity -

Není předpokládána žádná předchozí znalost programování a číslicové techniky.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.07.2019)
 
VŠCHT Praha