PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy programování v jazyce Python - M143052
Anglický název: Introduction to programming with Python
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Třída: Kurz CŽV
Anotace
Úkolem kurzu je osvojit si základy programování pomocí jazyka Python, který dnes patří ve vědecké komunitě mezi nejrozšířenější. Kromě základních prvků řízení běhu programu se studenti seznámí s typovým systémem jazyka a specifickými konstrukcemi usnadňujícími a zpřehledňujícími nejčastější operace (jako je práce s textovými a binárními soubory nebo numerické výpočty).
Poslední úprava: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
Literatura

Mark Pilgrim: „Ponořme se do Pythonu 3“. Český překlad http://diveintopython3.py.cz .

Původní zdrojový kód knihy: https://github.com/diveintomark/diveintopython3

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
Sylabus

1. Ekosystém jazyka Python, moduly a balíčky

2. Základní datové typy a operátory

3. Programové řídicí konstrukce

4. Funkce

5. Testování a ladění kódu

6. Knihovna Numpy a numerické výpočty

7. Interakce s prostředím, zrychlování kódu

8. Třídy v Pythonu, magické metody a jejich užití

9. Vybrané knihovní moduly

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
 
VŠCHT Praha