PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Odborná praxe - M150001
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Záměnnost : N963003
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
V průběhu odborné praxe získá student praktické zkušenosti s řízením a provozem chemických technologií, s kontrolou kvality výroby a s kontrolou dodržování legislativních pravidel ochrany životního prostředí. Místo vykonání praxe je voleno s ohledem na zaměření odborné výchovy posluchače.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Studenti budou umět:

  • zorientovat se v průmyslové praxi
  • analyzovat zvolený technologický systém a identifikovat významné parametry jednotlivých procesů
  • zapojit se do pracovního kolektivu
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Z: Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, ISBN 80-03-00638-4

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, ISBN: 0-471-63062-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Nejlepší dostupné techniky dokumenty BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Student se podrobně seznámí s výrobní problematikou provozu nebo činností výzkumné instituce, kde svou odbornou praxi absolvuje. Podle pokynů zodpovědného pracovníka se aktivně zapojí do činnosti daného subjektu. Zpracuje a obhájí závěrečnou zprávu o absolvované praxi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Úvod do chemických technologií, Chemické inženýrství I

 
VŠCHT Praha