PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt chemické technologie II - M150005
Anglický název: Laboratory Project of Chemical Technology II
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Školáková Tereza Ing. Ph.D.
Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.03.2018)
Student pracuje u vedoucího práce, který jej kontroluje, diskutuje experimentální problémy a navrhuje způsob hodnocení výsledků. Na téma práce zpravidla navazuje téma diplomové práce. Pozornost je zaměřena na přípravu a odzkoušení experimentální aparatury, odzkoušení vhodné analytické metody a nalezení vhodného způsobu vyhodnocení výsledků. V případě prací, zaměřených na matematické modelování chemických procesů, si student prakticky ověřuje možnosti standardního softwaru nebo vyvíjí samostatný počítačový program. Zároveň analyzuje experimentální údaje, shromažďuje fyzikální data, která jsou nezbytně potřebná pro identifikaci matematických modelů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Studenti budou umět:

  • Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratoří. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu vedoucí laboratoří.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Laboratorní projekt chemické technologie I.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. (02.03.2018)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratoří. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu garant předmětu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Práce na individuálním projektu 1 28
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha