PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výpočty zařízení chemického průmyslu - M215009
Anglický název: Calculations of Chemical Industry Equipment
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Maxa Daniel Ing. Ph.D.
Záměnnost : N215023
Anotace -
Předmět navazuje zejména na výuku v předmětu M215008 Rafinérská a petrochemická zařízení. Cílem je využití výpočetní techniky a moderního software při návrhu, modelování a simulace procesů využívaných při zpracování ropy, výrobě kapalných paliv a dalších produktů. Základem předmětu je seznámení se software pro simulace chemicko-technologických procesů a jeho aplikace při řešení elementárních chemicko-inženýrských úloh při výpočtu separačních a dalších procesů.
Poslední úprava: Maxa Daniel (29.08.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využít možnosti moderních softwarových nástrojů pro modelování a simulaci chemicko-technologických procesů.

Modelovat jednodušší technologickou jednotku, volit vhodné výpočetní metody.

Použít sestavený model pro sledování vlivu procesních parametrů na výtěžky, kvalitu produktů a další proměnné.

Optimalizovat některé parametry procesů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z: Haydary, Juma: Chemical Process Design and Simulation - Aspen Plus and Aspen Hysys Applications. Willey 2019

Z: Babu, B.V., Process Plant Simulation, Oxford University Press, 2004, ISBN: 978-1-61583-070-1

D: Trambouze P., Petroleum Refining 4, Materials and Equipment. Editions Technip, 2000, ISBN: 2-7108-0761-0

D: Blažek J., Rábl, V., Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT 2006, ISBN: 80-7080-619-2

Poslední úprava: Maxa Daniel (19.06.2024)
Studijní opory -

Haydary, Juma: Chemical Process Design and Simulation - Aspen Plus and Aspen Hysys Applications. Willey 2019 (online pro studenty VŠCHT via Knovel.com)

Maxa D., interní učební texty a příklady, http://web.vscht.cz/maxad/VZCHP

Poslední úprava: Maxa Daniel (29.08.2023)
Sylabus -

1. Modelování chemicko-technologických operací, dostupný SW, základní principy

2. Aspen Hysys, vlastnosti, uživatelské rozhraní, postup tvorby modelu

3. Výpočty fázových rovnováh a vlastností proudů, volba výpočetního postupu, chyby simulace

4. Tvorba modelu, ladění, parametrické studie

5. Samostatná práce

6. Rektifikace

7. Práce s ropnými frakcemi, charakterizace, pseudosložky

8. Další možnosti simulátoru - spreadsheet, export/import dat

9. Samostatná práce

10. Doprava kapalin

11. Chemické reakce, definice, reaktory

12. Optimalizace

13. Samostatná práce

14. Atmosférická destilace ropy

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Vstupní znalosti v rozsahu předmětů Matematika I a Chemické inženýrství I nebo analogických předmětů bakalářského studia.

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

For successful fulfillment, min. 50% evaluation is required for i) interim tests ii) final written exam iii) mini-project.

Poslední úprava: Maxa Daniel (31.01.2018)
 
VŠCHT Praha