PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Čištění plynu - M216005
Anglický název: Gas Cleaning Technology
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Skoblia Siarhei Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216008
Anotace -
Předmět popisuje základní technologie úpravy a zpracování hořlavých plynů vznikajících při termochemické konverzi pevných paliv a je zaměřen na procesy karbonizace a zplyňovaní uhlí a biomasy. Předmět se skládá z několika odborných okruhů zahrnujících chlazení, odprašování, chemickou konverzi, absorpci a adsorpci, názorně ukazujících jejich použití v reálných technologických procesech zaměřených na odstraňovaní řady nežádoucích sloučenin z hořlavých plynů. Součástí předmětu jsou základní výpočty a popis technologických postupů úpravy a čištění plynu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Udělat si přehled o postupu zpracování a čištění hořlavých plynů produkovaných karbonizací a zplyňováním pevných a kapalných paliv.

Navrhnout a optimalizovat základní technologické parametry procesu úpravy a čištění hořlavých plynů, navrhnout správný postup odstraňovaní nežádoucích složek z plynu.

Provést výpočet základních parametrů technologických zařízení pro čištění a úpravu plynů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z: Šimánek J.: Čistění plynu I, Chlazeni a odlučováni prachu, VŠCHT Praha, 1987, ISBN: 80-7080-033-X.

Z: Šimánek J.: Čistění plynu II, VŠCHT Praha, 1987, ISBN: 80-7080-033-X.

D: Schreiberová L. a kol.,Chemické inženýrství I,VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 9788070807781.

D: Bejan A:, Kraus A.D.:Heat transfer handbook, John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0-471-39015-1.

D: Sutherland K: Filters and Filtration Handbook, 5th Edd., 2008, Elsevier Ltd., ISBN: 978-1-8561-7464-0.

D: Kohl L.H., Nielsen B.R.: Gas Purification, Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1997, ISBN-13: 978-0-88415-220-0.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní opory -

elektronické přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Metody výuky -

2 hodiny přednášek + 1 hodina semináře.

Výpočet příkladů z předmětu.

Individuální inženýrský projekt (výpočet zadané konkrétní úlohy).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Sylabus -

1. Teplo a způsoby jeho přenosu. Výpočet koeficientů přenosu a prostupu tepla.

2. Výměníky tepla a jejich klasifikace, definice základních parametrů.

3. Přímé a nepřímé výměníky tepla a jejich aplikace.

4. Definice disperzních systémů, analýza prachových částic.

5. Odstraňování prachu, filtrace, účinnost odstraňování prachových částic.

6. Průmyslové separátory prachu (usazovací komory, elektrofiltry, cyklony, aplikace bariérových filtrů).

7. Teoretické základy procesu absorpce a její aplikace pro čištění plynu.

8. Teoretické základy adsorpce a její aplikace pro čištění plynu (TSA, PSA procesy).

9. Aplikace chemické konverze nežádoucích látek při čištění plynu.

10. Dusíkaté sloučeniny v hořlavých plynech a jejich odstraňování.

11. Formy sirných sloučenin a jejich distribuce v hořlavých plynech, zpracování plynů s vysokou koncentrací sirovodíku.

12. Průmyslové technologie odstraňování sirných sloučenin z hořlavých plynů.

13. Vlhkost v plynu, absorpční a adsorpční technologie jeho sušení.

14. Nejpoužívanější technologie čištění hořlavých plynů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Vstupní znalosti v rozsahu předmětů Matematika I, Chemické inženýrství I nebo analogických předmětů bakalářského studia.

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student musí spočítat aspoň 50 % přikladu pro samostatnou práci.

U ústní zkoušky odpovědět alespoň 50 % otázek správně.

Poslední úprava: Skoblia Siarhei (30.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.6 17
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 21
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha