PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Přeprava a distribuce plynu - M216007
Anglický název: Gas Transmission and Distribution
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Inženýrské základy funkce přepravních i distribučních plynovodů zemního plynu. Stavové chování a transportní vlastnosti zemního plynu, tok plynu potrubím. Regulace tlaku, Joule-Thomsonův jev, předehřev plynu před škrcením. Propojení funkce přepravní i distribuční soustavy s finančními toky. Dále principy a možnosti využití podzemních zásobníků či metody výstavby a rehabilitace plynovodů a legislativní či bezpečnostní aspekty v dopravě a distribuci plynu.
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (28.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: inženýrské základy funkce plynovodů zemního plynu a všech plynárenských zařízení; počítat stavové chování zemního plynu a tok plynu potrubím; navrhnout regulaci tlaku včetně předehřevu plynu; principy finančních toků v plynárenství

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0

D: Mokhatab S. et al., Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Elsevier, Oxford, 2006, 978-0-7506-7776-7

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (28.12.2020)
Studijní opory -

http://www.tzb-info.cz/

http://www.eru.cz/

http://www.ote-cr.cz/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Sylabus -

1. Legislativa v plynárenství, Energetický zákon

2. Vyjádření a přepočty množství zemního plynu

3. Tok zemního plynu potrubím, bilance energie, hmotnosti

4. Namáhání plynovodů vnitřním přetlakem

5. Výstavba plynovodů a rehabilitace

6. Úniky plynu, havárie plynovodů

7. Snižování a zvyšování tlaku plynu a regulační stanice

8. Komprese plynu a kompresní stanice

9. Skladování plynu, technologie, možnosti využití

10. Vlhkost zemního plynu

11. Čištění a sušení zemního plynu

12. Koroze a protikorozní ochrana plynovodů

13. Měření spotřeby zemního plynu

14. Účtování spotřeby zemního plynu

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (28.12.2020)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (28.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet je podmíněn samostatným zpracováním projektu během semestru.

Předmět je ukončen ústním zkoušením.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (28.12.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha