PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř plynných paliv - M216012
Anglický název: Laboratory of Gaseous Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N216016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratoř plynných paliv umožňuje studentům seznámit se s analýzami plynných paliv, které se používají k jejich hodnocení. Laboratoř plynných paliv je rozdělena do 3 navazujících částí. Studenti nejprve odebírají své vzorky v terénu, což vede k seznámení se vzorkováním. Odebrané vzorky následně zpracovávají v laboratořích a vyhodnocují získané výsledky. Součástí laboratoří je návštěva Plynárenského muzea v Michli.
Poslední úprava: Kyselová Veronika (24.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • odběry vzorků plynů v praxi
  • stanovení odebraných plynných vzorků dle norem ČSN

Poslední úprava: Kyselová Veronika (24.01.2018)
Literatura -

Z: Návody pro laboratorní cvičení z plynných paliv, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D. a kolektiv autorů, VŠCHT Praha, 2017.

Poslední úprava: Kyselová Veronika (24.01.2018)
Studijní opory -

www.tzb-info.cz

www.czba.cz

Poslední úprava: Kyselová Veronika (24.01.2018)
Metody výuky -

Laboratoř probíhá v jednotlivých týdnech, kdy studenti pracují na vybraných laboratorních pracích.

Poslední úprava: Kyselová Veronika (24.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do laboratoří

2. Školení o bezpečnosti

3. Odběry vzorků

4. Stanovení organokřemičitých sloučenin v plynu

5. Stanovení amoniaku v plynu potenciometricky

6. Stanovení sulfanu v plynu jodometricky

7. Chromatografický rozbor plynu

8. Stanovení amomiaku spektrofotometricky

9. Stanovení sulfanu v plynu pomocí GC/SCD

10. Stanovení nízkých koncentrací sulfanu v plynu

11. Stanovení halogenových sloučenin v plynu

12. Stanovení vody v plynných vzorcích pomocí metody Karl - Fischera

13. Návštěva plynárenského muzea

14. Závěrečné zhodnocení laboratoří

Poslední úprava: Kyselová Veronika (25.01.2018)
Vstupní požadavky -

Znalost analytické, organické a anorganické chemie

Poslední úprava: Kyselová Veronika (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř analytické chemie I, Laboratoř anorganické chemie I

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Účast studenta na všech laboratorních pracích (30 %).

Odevzdání protokolů ke všem pracím v daném časovém úseku (30 %).

Ohodnocení všech laboratorních prací (40 %).

Poslední úprava: Kyselová Veronika (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha