PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Hodnocení rizik v technických procesech - M216020
Anglický název: Risk assessment in technical processes
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vagenknechtová Alice Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnou studentům základní ucelený přehled a informace o všech aspektech hodnocení rizik, prevence havárií a bezpečnostních opatřeních nezbytných pro bezpečný a spolehlivý provoz technických procesů a výrob.
Poslední úprava: Vagenknechtová Alice (30.07.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Obecný přehled v problematice rizik a prevence havárií, včetně legislativního rámce

Znalost modelů havárií a jejich prevence (požáry, výbuchy, rozptyly toxických látek)

Znalost metod provádění údržby technických zařízení

Implementovat kvantitativní metodiky hodnocení spolehlivosti

Implementovat kvalitativní metodiky hodnocení spolehlivosti a rizik

Poslední úprava: Vagenknechtová Alice (09.01.2020)
Literatura -

Z: Smith D.; Reliability, maintainability and risk, Elsevier (2005), ISBN 0-7506-6694-3

D: Roy E. Sanders; Chemical process safety, Elsevier (2015), ISBN: 978-0-12-801425-7

D: Procházková D., Metody rizikového inženýrství, 2012, 879-8-07-385111-8

Poslední úprava: Vagenknechtová Alice (08.05.2024)
Sylabus -

1. Úvod do bezpečnosti a rizik v průmyslových a technických procesech

2. Legislativa v prevenci havárií

3. Toxikologie a průmyslová hygiena

4. Hořlavé a výbušné látky, rozptyly toxických látek

5. Ochrana před výbuchem plynů a par (ATEX, IECEx)

6. Vyhrazená technická zařízení, TIČR, ČBÚ; BOZP

7. Spolehlivost zařízení, definice, pojmy a základní vztahy

8. Údržba zařízení a metody jejího provádění (TPM, RCM)

9. Základy metodik hodnocení poruch a rizik, definice

10. Kvantitativní metody analýzy (pravdivostní tabulka, FTA, ETA)

11. Kvalitativní a semikvalitativní metody analýzy

12. Metodiky HAZOP a HAZID

13. Bezpečnost a rizika při dopravě nebezpečných látek

14. Kybernetická bezpečnost v průmyslu

Poslední úprava: Vagenknechtová Alice (09.09.2021)
Studijní prerekvizity -

Vstupní znalosti v rozsahu předmětů Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I nebo analogických předmětů bakalářského studia.

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je ukončen zkouškovým testem (minimálně 50% pro splnění)

Poslední úprava: Vagenknechtová Alice (30.07.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha