PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biorafinérie - M228005
Anglický název: Biorefinery
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Aubrecht Jaroslav Ing. Ph.D.
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou seznámeni s obecným konceptem biorafinérií a jejich zasazením do systému chemického průmyslu. Dále studenti porozumí jednotlivým typům biorafinérií (cukerná, lipidová, lignocelulózová, na bázi CO2 atp.), které vycházejí z rozmanitosti vstupních surovin. Patřičná důležitost bude dána chemickému složení a struktuře vstupních surovin. Dále budou studenti seznámeni s různými fyzikálně-chemickými procesy přeměňující vstupní suroviny na konečné energetické a chemické produkty.

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (19.02.2024)
Literatura -

Z: Biorefineries – Industrial Processes and Products, Wiley-VCH, 2006.

D: Biological Conversion of Biomass for Fuels and Chemicals, Royal Society of Chemistry, 2013.

D: Valorization of Lignocellulosic Biomass in a Biorefinery, Nova Science Publishers, 2016.

D: Biorefineries – Concepts, Advancements and Research, Nova Science Publishers, 2017.

D: Waste Biorefineries, Elsevier, 2023.

D: Biorefinery Production of Fuels and Platform Chemicals, John Wiley and Sons, 2024.

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (08.05.2024)
Studijní opory -

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na příslušném E-learningovém kurzu.

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (19.02.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Studenti vypracují semestrální projekt. Jeho obhájením získají zápočet. Následná zkouška je formou písemného testu.

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (19.02.2024)
Sylabus -

1. Biomasa, koncept biorafinérie, bioekonomika, technické a ekonomické aspekty

2. Biokatalytické a katalytické konverze pro chemikálie a chemické speciality

3. Termochemické procesy pro biorafinérie

4. Lignocelulózová biorafinérie – procesy

5. Lignocelulózová biorafinérie – produkty

6. Cukerná biorafinérie – procesy

7. Cukerná biorafinérie – produkty

8. Biorafinérie lipidů – procesy

9. Biorafinérie lipidů – produkty

10. Biorafinérie zelené biomasy

11. Speciální produkty biorafinérií (aminokyseliny, fytochemikálie, …)

12. Oxid uhličitý jako vedlejší produkt biorafinérií a jeho využití

13. Případové studie – současné biorafinérie a jejich produkty

14. Případové studie – budoucí biorafinérie a jejich produkty

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (19.02.2024)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (19.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné obhájit semestrální projekt a získat alespoň 50% bodů z písemného testu.

Poslední úprava: Aubrecht Jaroslav (19.02.2024)
 
VŠCHT Praha