PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt specializace Inženýrství a chemie paliv - M228006
Anglický název: Laboratory project of the specialization Engineering and Fuel Chemistry
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N216017
Anotace -
Cílem předmětu je zdokonalit dovednosti studentů při práci na laboratorních zařízeních na specializovaném pracovišti - konkrétně Ústavu udržitelných paliv a zelené chemie na VŠCHT Praha. Student se seznámí s obsluhou specifické laboratorní techniky a získá zkušenosti se speciálními laboratorními postupy. Získané dovednosti a zkušenosti využije student při vypracování diplomové práce.
Poslední úprava: Kyselová Veronika (20.02.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • obsluhovat laboratorní přístroje a zařízení, které tvoří vybavení specializovaného pracoviště VŠCHT Praha
  • použít v praxi speciální metody a postupy
  • zpracovat a vyhodnotit výsledky
Poslední úprava: Kyselová Veronika (20.02.2024)
Literatura -

Z: Doporučení literatury od vedoucího práce.

Poslední úprava: Kyselová Veronika (20.02.2024)
Studijní opory -

K tomuto předmětu se nevztahují žádné studijní opory. Tyto opory mohou být určeny individuálně školitelem diplomové práce.

Poslední úprava: Kyselová Veronika (20.02.2024)
Sylabus -

1. Studium literatury

2. - 12. Práce na konkrétním výzkumném projektu

13. Příprava posteru s výsledky výzkumného projektu

14. Obhajoba výzkumného projektu

Poslední úprava: Kyselová Veronika (20.02.2024)
Studijní prerekvizity -

1. Ukončený bakalářský stupeň VŠ.

2. Absolvované bezpečnostní školení vedené autorizovanou osobou.

3. Způsobilost pro práci v laboratoři.

Poslední úprava: Kyselová Veronika (20.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou zakončení předmětu je příprava posteru a jeho prezentace.

Poslední úprava: Kyselová Veronika (20.02.2024)
 
VŠCHT Praha