PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Laboratoř produktové ekologie - M241002
Anglický název: Laboratory of product ecology
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V rámci předmětu Laboratoř produktové ekologie si studenti osvojí kompetence nutné pro posuzování životního cyklu produktu. Jednotlivé úlohy Laboratoře přibližují čtyři fáze LCA studie: definice cílů a rozsahu, inventarizační analýzu, posuzování dopadů a interpretace výsledků. Kompetence osvojené během jednotlivých úloh studenti využijí při průběžné přípravě projektu zaměřeného vytvoření ecodesignu vybraného výrobku. Výsledky posuzování životního cyklu vybraného výrobku budou průběžně prezentovány a závěrečným klasifikovaným výstupem bude prezentace ecodesignu produktu formou posteru.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (28.01.2022)
Literatura

Kočí, V.: Environmentální dopady: posuzování životního cyklu. VŠCHT Praha 2013, pp 131, ISBN 978-80-7080-858-0.

Kočí, V.: LCA a EPD stavebních výrobků. Česká rada pro šetrné budovy, o.s., ISBN 978-80-260-3504-6

Poslední úprava: Kočí Vladimír (28.01.2022)
Sylabus -

1. Zadání projektů a rozdělení do skupin

2. Postupy při získávání dat pro inventarizační analýzu:

a. analýza materiálového složení výrobku,

b. testování rozebíratelnosti,

c. modularity,

d. zjišťování dat od spotřebitele a výrobce.

3. Prezentace úvodní rešerše životního cyklu výrobku a výstupů inventarizační analýzy

4. Posuzování dopadů – základní výpočty alokace, charakterizace, normalizace a vážení, orientační nástroje typu ENVISKETCH

5. Posuzování dopadů – modelování v OPEN LCA (tvorba projektu, procesu, práce v databázi)

6. Posuzování dopadů – modelování v OPEN LCA (analýza výsledků)

7. Ekodesign produktů – využití aspektu ecodesignu pro hledání řešení projektu

8. Posuzování dopadů – modelování v OPEN LCA (Interpretace výsledků)

9. Posuzování dopadů – modelování v OPEN LCA (Srovnávání produktů, hledání v dalších databázích produktů např. ecoinvent, gabidatabase, ökobaudat, IMPACT),

10. Posuzování dopadů – modelování v OPEN LCA (vytváření závěrečné zprávy), vytváření prohlášení o produktu (zjednodušené EPD), porovnávání na základě EPD (databáze environdec, CENIA),

11. Verifikace EPD, kontribuční a konsekvenční analýza,

12. Posuzování dopadů – rozdílné přístupy k modelování (Gabi vs SimaPro),

13. Analýza nejistot, analýza Monte Carlo

14. Závěrečné prezentace projektů

Poslední úprava: Kočí Vladimír (28.01.2022)
Studijní prerekvizity

Absolvování předmětu Produktová ekologie

Poslední úprava: Kočí Vladimír (28.01.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 3 84
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha